56134. lajstromszámú szabadalom • Szelepszerkezet gázlámpák távgyújtói számára

Megjelent 1912. évi május hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56184. szám. II/d. OSZTÁLY­Szelepszerkezet gázlámpák távgyújtói számára. EHRICH ÉS GRAETZ CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 julius hó lj-e. Elsőbbsége 1910 julius hó 5-ike. A jelen találmány tárgya szelepszerkezet gázlámpák, különösen komprimált gázzal táplált lámpák távgyújtói számára, melynél a szelepek vezérlése ismert módon egy, a gáznyomás befolyása alatt álló membrán segélyével történik. A jelen találmány tárgya a szükséges összeköttetés létesítése céljából alkalmazott szeleptestnek, ill. szeleptesteknek sajátságos kiképzése által tűnik ki. A szeleptest ugyanis egy golyóból van formálva, mely megfelelő pontokban akként van kimarva, hogy azon egy aránylag kes­keny szeleptányér és egy vagy több borda jön létre. A szelepnek nyitása nem a szeleptestnek megemelése, hanem annak azon golyó középpontja körüli elforgatásával történt, melyből a szeleptest formáltatott. Ezáltal szeleptestnek rendkívül könnyű mozgása biztosíttatik és az esetleg lerakodó tisztát­lanságok folyton lesuroltatnak úgy, hogy a szelep mindig tömít. Ezenkívül a szelepnek már csekély elfordulásánál is nagy átbocsátó harántmetszet válik szabaddá. A találmány tárgya a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a távgyújtónak egy része. A 2. ábra a szeleptest oldalnézete. A 3. ábra elülnézete. A 4. ábra alulnézete. Az 5. ábra fölülnézet. Az (1) csőtoldatban kiképezett szelep­fészken a (2) szeleptest nyugszik, mely, mint a rajzból látható, egy golyóalakú testből van formálva. A golyó ezen célból a 2—6. ábrákban látható módon akként van kimarva, hogy a tömítéshez csak az aránylag kes­keny (3) szeleptányér marad meg, mely alatt a külső fölületén a golyópalást alakjának megfelelő (4) borda van meghagyva. A (2)­szeleptest fölső részén a (6) emeltyűkar van elrendezve (1. ábra), melyre a (8) membrán­nál összekapcsolt (7) rudazat hat. A (7) rudazatnak balra vagy jobbra való mozga­tása által a szeleptest egy, a gömb közép­pontján át képzelt vízszintes tengely körül elforgattatik, amikor is a (3) szeleptányér a vonalkázottan rajzolt, ferde helyzetbe jut és gázátbocsátó nyílást nyitja. A szeleptest­nek a fészekre való nyomását célszerűen' egy rúgó, pl. a föltüntetett (9) húzó rúgó­eszközli, lehet azonban e helyett nyomórúgót is alkalmazni. A leírt szelepszerkezet által a távgyújtó­rendkívül megbízhatóvá, szerkezetében egy­szerűvé és olcsóvá válik, mivel az ily szelep-

Next

/
Thumbnails
Contents