56133. lajstromszámú szabadalom • Készülék levélbélyegnek s efféléknek önműködő adogatására, fölragasztására s pecsételésére

Megjelent 1912. évi május iió 31-én. MAGY gg*. KIR SZABADALMI jHtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56183. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Készülék levélbélyegeknek s efféléknek önműködő adogatására, fölragasztására s pecsételésére. CHRISTOF PÉTER GIMNÁZIUMI TANÁR CZERNOWITZBAN. A bejelentés napja 1911 július hó 11-ike. Elsőbbsége 1910 julius hó 18-ika. Jelen találmány tárgya oly készülék, melynek segítségével a fölragasztandó bélye­geket, szelvényeket, címszalagokat stb. egy tekercsről önműködően leválaszthatjuk s a leválasztott bélyegeket a ragasztási hely­nek előzetes benedvesítése mellett' föl­ragaszthatjuk, mimellett szükséghez képest a bélyegeket le is pecsételhetjük. Ismeretesek ugyan már olyan bélye'g­fölragasztó készülékek, melyeknél a bélye­gek tekercsbe vannak göngyölítve s ezen tekercset tartalmazó tartályból a fölragasz­tási helyre vezettetnek. Ezen ismert készülékektől azonban jelen találmány tárgya abban különbözik, hogy az egyes bélyegeket a folytonos szalagról önműködően szakítja le és nem a bélyeg hátoldalát, hanem a fölragasztási helyet - nedvesíti be és a bélyeget oda rányomja. Ezen elrendezésnek előnye az, hogy a bélyeg­készlet nem lesz nedvessé. Jelen készüléknél a fölragasztással egy­idejűleg a bélyeg le is pecsételhető, miáltal hivatalos (postai) célokra is kiválóan alkal­mas. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán elölnézetben a tok metszetével kézi üzemre, a 2. ábrán ugyanaz oldalnézetben, a 3—4. ábrákon pedig a készüléknek egyes részletei elektromágneses működtetés esetén. A készülék (1) tokjában a (2) válaszfal által elkülönített térben van a (4) bélyeg­tekercs szabadon elforgathatóan fölgöngyö­lítve, míg a.(2) válaszfal alsó része a lejtős (5) vezetőlapot alkotja, melyhez az ívalakú (6) vezetőpálya csatlakozik. Ezen vezető­pálya az alsó részén lévő csuklója körül kilengéseket végezhet, miközben állandóan a (7) tekercsrúgó hatása alatt áll, mely a (6) vezetőpályát állandóan az (1) tok belső falán megerősített (10) szalagrúgóval össze­kötött (9) emeltyűkarnak (8) görgőjéhez szo­rítja. A (10) szalagrúgó megerősítési helye a (9) emeltyűkar kilengésének s a (6) vezető­pályának középpontja. A (8) görgőtengelyén a (11) zárókerék és (12) zárókilincs van alkalmazva oly célból, hogy a görgő esak a (9) emeltyűnek fölfelé való kilengésénél foroghasson. A bélyegtekercs vége a (6) vezetőpálya és a (8) görgő közé illesztetik be s a (9) emeltyű lefelé való lengésekor a tekercsszalagot egy bélyegnek megfelelő

Next

/
Thumbnails
Contents