56096. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-p-domethyl-aminophenyl 2-3-4-trimethyl-5-pyrazolon előállítására

Megjelent 191%. évi május hó 15-én. MAGY. gg| KIR SZABADALMI jfiw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56096. szám. IV/b/2. OSZTÁLY. Eljárás l-p-dimethylaminophenyl-2.3.4-trimethyl-5-pyrazolon előállítására. FARBWERKE VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CÉG M/M HÖCHSTBEN. A bejelentés napja 1911 április hó 22-ike. Elsőbbsége 1910 május hó 4-ike. Azt találtuk, hogy a p-aminopheny 1-2.3.4-trimethyl-5-pyrazolonból vagy az ezt pótló alább megnevezett anyagokból methylezés által p-dimethylaminophenyl-2.3.4-trimethyl-5-pyrazolont kapunk. Ez az új vegyület, mely mint gyógyszer fontos, a p-dimethyl-amino­phenyl-2.3-dymethyl-5-pyrazolontól előnyö­sen abban különbözik, hogy sokkal gyön­gébb méreg, anélkül, hogy hatályossága ki­sebb volna. Hogy ily eredményre vezet majd a methylcsoport bevezetése, előre látható nem volt, mert pl. a tolypyrin és a methyl­antipyrin erősebb méreg, mint az antipyrin, míg az új methylezett vegyületnél épen az ellenkező hatás tapasztalható a kiindulási termékkel szemben. A p-dimethylamino­phenyl-2.3.4-trimethyl-5-pyrazoIon előállítá­sára való eljárás abban áll, hogy 1-p-amino­phenyl-3.4-dimethyl-5-pyrazolont, 1-p-amino­phenyl-3.4-dimethyl-5-alkyloxypyrazolt, 1-p­aminophenyl-3.4-dimethyl-5-chlorpyrazolt (L. Ber. 34,, 1302.) l-p-acylaminophenyl-3.4-di­methyl-5-pyrazolont, l-p-acylaminophenyl-3-4-dymethyl-5-alkyloxypyrazolt, 1-p-acyl­aminophenyl-3.4-dymethyl-5-acyloxypyra­zolt, l-p-meth'ylaminophenyl-3.4-dimethyl-5-pyrazolont, l-p-methylaminophenyl-3.4-di­methyl-5-alkyloxypyrazolt, 1-p-aminophenyl-2.3.4-trimethyl-5-pyrazolont, 1-p-acylmethyl­aminophenyI-2.3.4-trymethyl-5-pyrazolont, 1-p-methylaminophenyl-2,3.4-trimethyl-5-pyra­zolont stb. a szokásos módon methylezünk, pl. jódmethyllel való vegyítés által, methyl­alkohol hozzáadása mellett. Ehelyett azon­ban annak pótló szereit is alkalmazhatjuk, pl. dimethylszulfátot, vagy pedig az alkyle­zendő aminocsoportba az ecetsavgyököt vezetjük be és ezt követőleg hevítés által szépsavat hasíthatunk le. Az ecetsavgyök bevezetése az aminophenyl-2.3.4-trimethyl-5-pyrazolonnak chlorecetsavval való keze­lése, vagy pedig formaldehyddel és kék­savval való kezelés és a keletkező cyan­methylamiuophenyl-trimethyl - pyrazolonnak elszappanosítása útján történhet. Ha messze­menő methylezés mellett ammoniumbasis keletkezett, meg van annak a lehetősége, hogy a methyl csoport elvonása által di­methylamino-2.3.4-trimetbylpyrazolont rege­neráljunk. 2-r.p-aminophenyl-2.3.4-trimethyl-5-pyra­zolont Ír. jódmethyllel és Ír. methyalkohol­lal 5 órán át 90—1000 -on hevítünk. Lehű­lés után a reakcióterméket vízben oldjuk, az oldatot alkálival túltelítjük és a methy­lezett bázist benzollal vagy megfelelő más

Next

/
Thumbnails
Contents