56086. lajstromszámú szabadalom • Eljárás járműkerék abroncsok számára való tömőmassza előállítására

\ ijijpwp ' ••;«•«•-•;.*' • .•_.•••••••• Megjelent 1912. évi májns hó 15-én. MAGY. gg^ KIR SZABADALMI jB? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56086. szám. I V/h/l. OSZTÁLY. Eljárás járműkerék-abroncsok számára való töltőmassza előállítására. ZIMPEL RUDOLF MÉRNÖK BERLIN/M GROSS-LICHTERFELDÉBEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 28-ika. Már javasolták járműkerékabroncsok szá­mára való töltőmasszának enyvből, glice­rinből és lenolajból való előállítását. Az eddigi masszáknak azonban az a hát­rányuk, hogy idővel darabosak lettek és, hogy az ezen masszával töltött abroncsok­nak magasabb fordulatszámánál a hőfok­emelkedés folytán vizenyősek lettek, mivel a töltőmassza higfolyós lett és ily módon nem alkothatott többé rugalmas párnát. Ezen hátrányoknak kiküszöbölésére te­hát a glicerin helyett oly anyagot kellett találni, mely enyvvel és lenolajjal ke­verve, magasabb hőfokoknak áll ellent. Kí­sérletek igazolták, hogy halzsírok legin­kább alkalmasak erre a célra és, hogy ezek közül a cápának zsírja válik be legjobban. Az eljárás a következő: Enyvet, vagy pedig enyvet és zselatint vízben áztatunk, gőzfürdőben a kívánt sű­rűségig fölhevítünk, azután boíaxoMatot hozzákeverünk. Lenolajat és cápazsírt együtt külön főzünk, kb. 140°-ig hevítünk és ehhez a keverékhez a bomlás megakadá­lyozására pl. forró lenolajban kevert Őlom­fehért hozzákeverünk. Erre mindkét keve­réket forrón összeöntjük és tovább hevít­jük, míg a megkívánt sűrűséget el nem ér­tük. A kész masszát melegen hozzuk a tömlőbe és hosszabb ideig, leülepedésig nyuga'omban hagyjuk. Ez a keverék maga­sabb hőfokokat bír ki, nem lesz vizenyős és tartósabb anélkül, hogy jellege meg­változnék. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás járműkerékabroncsok számára való töltőmassza előállítására, jellemezve az­által, hogy enyvet lenolajjal és cápa­zsírral alkalmas hőfok mellett összeke­verünk és a keveréket szükség esetén sók hozzáadásával, ismert módon kezel­jük, i;l. keményítjük. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents