56073. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági kerék teherkocsikra

Megjelent 1913. évi május hé 14-én. MAGY. g&H KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5607B. szám. XX/f. OSZTÁLY. Biztonsági kerék teherkocsikra. KOCSIS LAJOS KOVÁCSMESTER CSEPELEN. A bejelentés napja 1911 májas hó 8-ika. Az eddig használatban lévő kocsikerekek hátránya, hogy azoknak küllői könnyen szétesnek, vagy széttörnek, ami gyakran nagy közlekedési akadálynak okozója. Jelen találmány tárgya biztonsági kerék, mely tartósságra és teherbírásra sokkal erő­sebb, mint az eddigiek és használható min­dennemű teherkocsikra, omnibuszokra és bár­mely járműre. A találmány lényegében nem egyéb, mint a kerékagyba erősített küllőknek oly kiképzése, hogy azok egy bizonyos magas­ságig egymásra fekvő könyökké vannak ki­képezve, amelyek segélyével a küllők igény­bevétele kissé megoszlik. A mellékelt rajzon a találmány egyik példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve : 1. ábrán oldalnézetben, részben metszve, 2. ábrán elölnézetben, részben metszve. (a) a puska, (b) a kerékagy, (c) a küllő, (d) a küllő csapja, (e) a kerék pereme, (h) a küllő könyöke, (f) a küllőket összetartó szögletvas. Az eddig használt (a, b) kerékagy és (e) kerékperem közé az eddig használatos küllők helyett, a (h) könyökkel ellátott (e) küllőket alkalmazzuk, melyek egymásra fekve, az (f) szögletvasakkal összetarttatnak. Ha a kerék használat alatt áll, úgy a küllők egymásnak támaszkodva nagyobb erőt bír­nak el. Természetesen jelen találmány az ismer­tetett kiviteltől számos eltéréssel is készít­hető anélkül, hogy ezáltal lényegében vál­tozást szenvedne. SZABADALMI IGÉNY. Biztonsági kerék teherkocsikra, jellemezve azáltal, hogy a kerékagyba erősített küllők egymásnak fekvő könyökökkel vannak ellátva és egy vasabroncscsal összefogva, a küllők tartósabbá éá erő­sebbé tétele céljából. (1 rajzlap melléklettel.) pallas részvénytársas-'g nyomdája buoap£stef»

Next

/
Thumbnails
Contents