56041. lajstromszámú szabadalom • Taxaméter gyalogjáráshoz és mindennemű emberi és állati mozdulatok megszámlálására

Megjelent 1912. évi május hó 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI kET HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56041. szám. VII/c. OSZTÁLY. Taxaméter gyalogjáráshoz és mindennemű emberi és állati mozdulatok megszámlálására. KOHN EMIL MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 jnlius hó 19-ike. Jelen találmány tárgya oly taxaméter, amelynek alkalmazásánál az emberi lépé­sek, kézmozdulatok, valamint mindennemű emberi és állati mozdulatok számát meg­állapíthatjuk és így ügynökök, küldöncök, munkások működését, állatok járását, mun­káját ellenőrizhetjük. Célszerűen alkalmaz­ható ügynökök, pénzbeszedők, turisták és mindennemű kézimunkások munkájának el­lenőrzésére és állatok járásának, munká­jának mérésére. A találmány lényegében nem egyéb, mint egy, a kéz, láb vagy egyéb testrészre sze­relt számlálókészülék, amelynek egy nyúl­ványa a láb alá a térdre, karra és szük­ség szerinti helyre van vezetve, avagy a kéz és egyéb testrészekkel van összekötve és minden egyes mozdulatnál, vagy lépés­nél ezen kar lenyomása vagy meghúzása^ kor a számlálókészülék egy számmal to­vább megy és mindenkor mutatja a meg­tett lépés vagy mozdulat számát. A mellékelt rajzon a találmány példaké­pem kiviteli alakja van föltüntetve: 1. ábrán lábra szerelve, a lépés meg­számlálására, 2. ábrán karra szerelve, 3. ábrán egy ló lábára szerelve. [ (a) a számlálókészülék, (b) az azt föl­j erősítő kengyel, (d) a számokat mutató nyílás, (c) a készülék működtetésére szol­gáló kar, amely egy rúgó segélyével a láb alá nyomatik, vagy egy' huzal segélyével valamely mozgó testrészre köttetik és a számláló készülékkel van összekötve. A készülék működése a következő: i Járás ellenőrzésénél a számlálókészülé­ket a (b) kengyellel a lábra erősítjük úgy, hogy a (c) rúd kissé a cipő talpánál lejebb nyúljon úgy, hogy lelépés alkalmával az fölnyomassék, amikor is a számlálókészü­lék fogaskerekét fölnyomja és a számoló­lapot egy fokkal elfordítja. A láb föleme­lése alkalmával a (c) rudat a rúgó ismét le­nyomja, lelépés alkalmával pedig a (c) rúd ismételt fölnyomásakor a számlálókészülék egy számmal előbbre halad. Térdre, vagy karra szerelésnél a taxa­métert az álló testre szereljük, az (f) ru­dat pedig (g) zsinórral kötjük össze, mely zsinór másik végét egy mozgó testrészhez kötjük. A mozgótestrész minden egyes moz­gásakor a (g) zsinór kihúzódik és az (f) kart megrántja, amely a számlálókészülé­ket továbbítja. Természetesen jelen találmány az ismer-

Next

/
Thumbnails
Contents