56039. lajstromszámú szabadalom • Kilincslenyomásra önműködően nyíló zár

Megjelent 1918. évi május hó 10 -én. MAGY. ggjs KIR SZABADALMI JgjSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56039. szám. Vlll/d. OSZTÁLY. Kilincslenyomásra önműködően nyitó zár. GÜNTHER PAUL LAKATOS BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 jnlias hó 15-ike. Jelen találmányom tárgya egy olyan zár, melynél a kilincs puszta lenyomásakor ön­működően visszapattan a kulccsal megelő­zőleg záróállásba öltött nyelv. Jelen találmányom lényegében abban áll, hogy a kilincsdió úgy van összekötve húziór­tagok segélyével a rekesszel, hogy a ki­lincs lenyomása a rekeszt fölemeli és az így fölszabadított zárónyelvnek nyitó állá­sába való visszahozására önműködő szervek szolgálnak. Az ide tartozó rajz jelen találmányom tárgyának egy példáját tünteti föl és pe­dig 1. ábra záróállásban, 2. ábra nyitóállásban. Az (a) kilincsdió (c) nyúlványa és az(f) rekesz (e) nyúlványa között van a mindkét végén csuklósan kapcsolt (d) híd. A (h) zárónyelv egy hasítékába kapaszkodik a (g) rúgó, mely a nyelvet a nyíl irányában visszahozni igyekszik. A (b) kilincs az ajtó belső felén van és ha a zárat vészkijáratoknál alkalmazzuk, a kilincset ellenőrzés végett ólommal le­pecsételt zsineggel leköthetjük. A kilincs lenyomásakor azután a zsineg elszakad és a (d) híd fölmozog; ezáltal az (f) rekesz fölemelkedik és fölszabadítja a (h) záró­nyelvet úgy, hogy a (g) rúgó önműködő hatása érvényesülhet és a nyelvet behúzza. 2. ábra az összes részeket a nyitóállás­ban mutatja. SZABADALMI IGÉNY. Kilincslenyomásra önműködően nyitó zár, jellemezve azáltal, hogy a kilincsdió úgy van összekötve húzótagok segélyé­vel a rekesszel, hogy a kilincs lenyomása a rekeszt fölemeli és az így fölszabadí­tott zárónyelv nyitóállásába önműkö­dően visszakerül. (1 rajzlap melléklettel.) palLas részvénytárSaság nyoMdája budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents