56027. lajstromszámú szabadalom • Fényszóval ellátott lőfegyver

Megjelent 191 a. évi május hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56027. szám. XIX a. OSZTÁLY. Fényszóróval ellátott lőfegyver. SCHULZ AUGUST KERESKEDŐ" VILLINGENBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 17-ike. Jelen találmány tárgya lőfegyvereken könnyen fölszerelhetően alkalmazott fény­szóró, melynek segítségével a cél mintegy 10 cm. széles fénysugár nyaláb által vilá­gi itatik meg. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakja van föl­tüntetve és pedig az 1. ábrán a lőfegyverre fölszerelt készü­lék, a 2. ábrán a fényszóró metszetben, a 3. ábrán ugyanaz elölnézetben s a 4. ábrán hátulról nézve. A (b) akkumulátor a puska (a) tusának egy furatában foglal helyet s e helyzetében a (d) rúgó által leszorítva tartott (c) tusa­borító lap által tartatik meg. A (b) telep a puska oldallapján az elcsattantó készülék közelében elhelyezett (e) kikapesolóval áll állandó összeköttetésben, mely utóbbi a fényszórónak (o) kontaktus lemezével az (f) kábel és (h) sín útján van összekötve. A fényszóró a (g) hüvelyben elhelyezett (p) lencserendszerből s az (m) fényszóró ernyő­vel ellátott (1) izzólámpácskából áll, mely az (n) csavar segítségével az (o) kontak­tushoz kapcsolható, vagy attól eltávolít­ható. Az egész fényszórót tartó (g) hüvely a (k) laposrúgókkal biró (i) ívalakú kengyel segítségével erősíttetik a puska csövére. A fényszóró a (H) és (V) állító csavarok segítségével a puskacső tengelyéhez ké­pest úgy oldalt, mint magassági irányban eltolható. Ugyanezen elrendezéssel alkalmazhatjuk a fényszórót revolverekre, pisztolyokra, stb. is. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fényszóróval ellátott lőfegyver, jelle­mezve a puskacsőre ívalakú rugalmas kengyel segítségével könnyen föl- és leszerelhető hüvely által, melynek mellső részén a lencserendszer, hátsó részén pedig egy fényszóró ernyővel ellátott izzólámpa van alkalmazva, melynek táplálására a puska agyának egy fúrá­sában elhelyezett s a fényszóró kontak­tusával egy kikapesolóval ellátott kábel útján összekötött akkumulátor szolgál. 2. Az 1. alatt igényelt fényszóróval ellá­tott lőfegyver egy kiviteli alakja, azáltal jellemeve, hogy a fényszóró állítócsa­varok segítségével a puska tengelyéhez képest úgy oldalt, mint magasság irány­ban beállítható. (1 rajzlap melléklettel.) l'allae rtor,»énvtársaság uyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents