55982. lajstromszámú szabadalom • Robbanó szivattyú

Megjelent 1912. évi április hó 30-án. MAGY. gAjv KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55982. szám. XXI/o. OSZTÁLY. Robbanószivattyú. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 10-ike. Elsőbbsége 1910 május hó 14-iké. Ismeretesek oly szivattyúk, melyeknél valamely robbanókeverék exploziónyomása közvetlenül hat a folyadékra és ezt vagy nyomószelepek mellőzésével vezeti egy ma­gasan elrendezett tartályba, vagy pedig nyomószelepeken át szorítja egy nyomó­vezetékbe. Ebben az utóbbi esetben a folya­dék egy légtistben levegőt is komprimálhat, mely légüst a nyomószelepek előtt, még magában a szivattyúban - van elrendezve. A tehetetlensége következtében egy ideig még lengésben maradó folyadékoszlop a föl­lépő nyomáscsökkenés következtében újabb folyadékot szív be a szivattyúba. Az első robbanókaraara közelében ugyan­erre a nyomóvezetékre célszerűen még egy második robbanókamara is hat oly módon, hogy az első kamarában végbemenő robba­nás a második kamarából a folyadékot ugyancsak magával ragadja és így ebbe újabb robbanó keveréket szív be. Mikor a robbanás befejeaődött a folyadék a magasan elhelyezett tartály vagy a légüst hatása alatt lengésnek indul, az első kamarából az égésterményeket kiszorítja és a második kamarában a frisö keveréket komprimálja. Ha már öOBt a második kamarában történik meg & gyújtás, a leírt folyatnátok ismétlőd­nek avval az eltéréssel, hogy a két kamara szerepét fölcseréli. Ennél a kétkamarás szivattyúnál a folya­dékoszlop bizonyos nyomás alatt leng vissza, mely a magasan fekvő tartály vagy a lég­üst által kifejtett nyomásnak felel meg, de ezt a 'nyomást először magának az ide-oda lengő folyadékoszlopnak kell létesítenie. Találmányunk szerint á szivattyú teljesít­ménye a következő módon fokozható: Az új gázkeverék komprimálásához szük­séges munkát mindig egy külön robbanás létesíti, mely a komprimálás eéljából a folyadékoszlopot közvetlenül indítja lengés­nek. Ebből a célból a robbanókamarákat az ide-oda lengő folyadékoszlop két végén al­kalmazunk nyomószelepeket, minek követ­keztében oly szivattyút kapunk, mely min­den löketénél és mindenkor egy-egy robba­nás közvetlen hatása alatt végez hasznos munkát, amennyiben folyadékot vagy leve­gőt szállít. Az 1. ábrán a találmány egy foganatosí­tási alakja látható. Ennél a folyamatok a következő módon játszódnak le: (1, 2, 3) és (4) a rebbanókamarák, melyek a (10) keve­rékszeleppel és a (11) kifuvatószeleppel van­nak fölszerelve. Ha az egyik pl. az (1) kama-

Next

/
Thumbnails
Contents