55917. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ércek koncentrálására

Megjelent 1912. évi április hó 25-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55917. szám. Xll/b. OSZTÁLY. Eljárás ércek koncentrálására. MINERALS SEPARATION LIMITED CÉG LONDONBAN. A bejelentés napja 1911 május hó 23-ika. A találmány tárgya ércek koncentrálá­sára való eljárásokra vonatkozik és tárgya az érc bizonyos alkatrészeit, mint fémszul­fidokat az érc más alkatrészeitől, mint meddő kőzettől való elválasztása az ércnek vala­mely folyadékban, pl. vízben való szusz­pendálása mellett. Az eljárás különösen a habképző eljárás javítását célozza, mely eljárásnál az aprí­tott ércet igen csekély százalékarányban fémes habképző szert tartalmazó vízbe visszük. A keveréket levegő bevitele céljá­ból mozgásba hozzuk, mire az érc fémtar­talmú részei a fölületre emelkednek és ott hab alakjában úsznak, míg a meddő kőzet lesülyed úgy, hogy a fémtartalmú részek a meddő kőzettől elkülöníthetők. A jelen találmány értelmében az aprított ércet vízbe visszük be, mely csekély száza­lékarányban valamely savat, pl. kénsavat tartalmaz, melyhez csekély mennyiségben valamely éterikus olajat adunk; a keveré­ket mozgásba hozzuk. Az ércrészek ezáltal vagy ezután valamely gázzal, pl. levegővel érintkezésbe hozatnak; az eredmény az, hogy a fémszulfidrészek hab alakjában a fölszínre emelkednek és ismert módon el­különíthetők. Az éterikus olajak közül alkal­masnak találtuk az eukaliptus-, fahéj-, ter­pentin-, kakukfű (thymian)-, szaszafrász-, csomborménta (mentha pulegium)-, fodor­ménta-, szegfűbors-, lavendula-, szántál-, bőrvén (pirola minor)- és rozmarinolaj, de más éterikus olajak is alkalmazhatók. A találmány egy változata szerint az ap­rított ércet vízbe vi&szük, mely csekély szá­zalékarányú savat, pl. kéneavat tartalmaz, melyhez csekély mennyiségben hozzáadjuk a következő keverékek egyikét: a) Ásványi, növényi vagy állati olaj vagy zsírsav (pl. olajsav) keverve egy vagy több éterikus olajjal (pl. eukaliptusolajjal). b) Ásványi, növényi vagy állati olaj vagy olajsav keverve egy vagy több alkohollal, mint metil-, etil-, propil-, butil- vagy amil­alkohollal vagy ezen alkoholok elegyével. c) Ásványi, növényi vagy állati olaj vagy zsírsav (pl. olajsav) keverve vagy egy több éterikus olajjal (pl. eukaliptusolajjal), mely­hez bizonyos arányban egy vagy több alkoholt, mint metil-, etil-, propil-, butil- vagy amil­alkoholt vagy valamely alkoholkeveréket, mint kozmás olajat adunk. d) Egy vagy több éterikus olaj (pl. eukaliptusolaj) keverve egy vagy több al­kohollal, mint metil-, etil-, probil-, butil-vagy

Next

/
Thumbnails
Contents