55897. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a fonaltartalék képzésére vetülékcsévékben

Megjelent 1913. évi április hó 19-én. MAGY. SZABADALMI IÍIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55897. 8zám. XIV/a/i. OSZTÁLY. Eljárás a fonaltartalék képezésére vetülékcsévékben. SPINNEREI & WEBEREI STEINEN ACTIEN-GESELLSGHAFT CÉG STEiNENBEN. A bejelentés napja 1911 jnlias hó 25-ike. Ismeretes a fonaltartalékot a vetülék­csévék furatában elrendezni és nyomó vagy szívó levegő segélyével a vetélő befűzése céljából kifújni. Ezen célból a. telt csévét a szövési művelet befejezése után for­gásba hozott orsóra helyezik és a fonalat még néhányszor az orsó kiálló vége köré engedik futni úgy, hogy a csévének1 az orsóról való lehúzásánál ezen menetek a cséve furatába sülyednek. Jelen találmány tárgya eljárás a fonal­tartalék képezésére vetülékcsévékben, me­lyet az jellemez, hogy a cséve végfonalá­nak egy részét kézzel legömbölyítjük, a fonal végét a cséve mellső furata elé hoz­zuk és azután a vetülékcsévefuratba en­nek hátsó végén bedugott horog vagy efféle segélyével megfogjuk és a furatba behúzzuk vagy szívóberendezés segélyével közvetlenül beszívatjuk. A célszerűen kissé simára alakított vetülékcsévefurat belse­jében védetten nyugvó fonatiartalékot a .csévéből a rendes módon kifújhatjuk vagy kiszívhatjuk. A fonaltartalék ezen kiképzési módján nál a cséve sem külön fölszereléssel nincs ellátva, sem a rendestől eltérő alakot nem mutat, úgy, hogy a fonaltartalék további egyszierűsbítését érjük! ©1. A melleklelt rajzon a találmány tárgyát képező eljárás szerint a fonaltartalékkal ellátott vetülékcséve az 1. és 2. ábrán két metszetben van föltüntetve. (a) a vetülékcsévét, (b) a bugát és (c) a bugának fonaltartalék gyanánt szolgáló legombolyított végéti jelöli, melyet vagy, mint azt az 1. ábra mutatja, (d) horog vagy efféle segélyével fogunk meg és a 2. ábrából kivehető módon a cséve fura­tába húzunk be, Vagy pedig közvetlenül is beszívhatunk, ha a végfonalat a cséve mellső vége elé tartjuk, a hátsó véget pe­dig savó szervvel hozzuk összeköttetésbe. A fonaltartalék a vetélő befűzése céljá­ból a vetülékcsévefuratblól kifújható vagy kiszívható. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a fonaltartalék képezésére vetü­lékcsévékben, azáltal jellemezve, hogy a vetülékforial végéből egy darabot kéz-

Next

/
Thumbnails
Contents