55863. lajstromszámú szabadalom • Javítások ekéken

Megjelent 19155. évi április hó 19-én. MAGY. gfev KIR. SZABADALMI fBw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55863. szám. X/a. OSZTÁLY. Javítások ekéken. STERN SÁNDOR KERESKEDŐ ZALASZENTGRÓTON ÉS VASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. SZOMBATHELYEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 6-ika. A találmány tárgya javítások ekéken, amelyek lényegileg abban állanak, hogy az ekefej a gerendely számára kettős vállal van ellátva. és a szántás mélységének beállítására szolgáló farcsavart az ekefej­hez hasonlóan kiképezett rúd helyettesíti. Ezen javítások az eke szerkezetét nagy mértékben egyszerűsítik és a gerendelyt elcsavarodás ellen biztosítják. A találmány tárgyát tevő javítások egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzon példaképen van föltüntetve. Az 1. ábra oldalnézetben oly ekét ábrázol, amelynél a találmány szerinti javítások találtak alkalmazást. A 2. ábra ezen eke homloknézete. Az (1) gerendely a találmány szerint két (5, 5) vállal ellátott (4) ekefejen nyug­szik, amelyre ismeretes módon a (2) eke­kormány és a (13) lapos vas van fölerő­sítve. A (4) ekefej (5, 5) vállai, valamint az (1) gerendely egy-egy központos furat­tal vannak ellátva, amelyeken a csavarme­netes (6) csapszög megy keresztül, amelyre a (7) csavaranya csavarolható. Ezen össze­köttetés révén a (2) kormány és a vele szilárdan összekötött részek függélyes sík­ban fölfelé vagy lefelé elforgatható. A szokásos farcsavart, amely a szántás mélységének beállítására szolgál, a talál­mány szerint a (4) ekef ejhez hasonlóan ki­képezett (8) rúd helyettesíti, melynek alsó része a (3) csúszóvashoz vlan erősítve. A (8) rúd két (9, 9) vállal van ellátva, ame­lyek az (1) gerendelyt közre fogják és a (4) ekefej (5, 5) vállaival együtt az (1) gerendelyt elcsavarodás ellen biztosítják. További merevítés céljából a (4) ekefej és (8) rúd a (14) rúd révén egymással szi­lárdan van összekötve. A (8) rúd (9, 9) vállai függélyes (12, 12) hasítékkal, míg az (1) gerendelyfurattal van ellátva, ama­lyeken a csavarmenetes (11) csapszög megy keresztül, amelyre á (10) csavar­anya csavarolható. A (8) rúd kívánt eset­ben a (2) kormányt merevítő karral is el­látható. Ha már most a szántás mélységét vál­toztatni akarjuk, akkor oldjuk a (10) csa­varanyát és a (2) kormányt a kívánt mér­tékben magasabbra emeljük vagy mé­lyebbre sülyesztjük. Beállítás után a (10) csavaranyát ismét meghúzzuk. A föltüntetett foganatosítási alaknál az (1) gerendely U-vasból van, de természe­tes, hogy az ismertetett javítások más

Next

/
Thumbnails
Contents