55837. lajstromszámú szabadalom • Önműködően szabályozandó nadrág- és alsónadrágkapocs

Megjelent 1912. évi április h6 12-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 558B7. szám. I/i. OSZTÁLY. Önműködően szabályozódé nadrág- és alsónadrágkapocs. REICH MÁRTON MAGÁNHIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 14-ike. Úgy az alsó, mint a fölső nadrágok vise­lésénél igen gyakran érezhető, hogy azok a testre, különösen a gyomorra és hasra ártalmas nyomást gyakorolnak. így étkezés után azok megfeszülnek a testen, továbbá leülés, lehajlás alkalmával az álló helyzetű, normális állapotra készült nadrág nyomást gyakorol a testre, különösen gyöngébb bel­szervezetü embereknél gyomor-és hasfáj­dalmat és emésztési zavarokat okoznak, amelyen ideiglenesen csak a megfelelő ru­hadarabnak kigombolásával lehet segíteni. Ámde ez igen gyakran a társadalmi érint­kezés folytán kivihetetlen, ami természete­sen a szervezetre károsan hat. Jelen találmány célja olyan nadrágkapocs előállítása, amelynél étkezés után a lehaj­lások alkalmával a test duzzadásának meg­felelően a kapocs ós ezáltal maga a nadrág bővülhet és az előbbi állapot helyreállítása után ismét szűkülhet, amiáltal a hátrányos testnyomások ki vannak küszöbölve. Ezen célt jelen- találmány szerint igen egyszerűen azáltal érjük el, hogy a nadrág­kapocshoz rugalmas anyagot pl. gumit erő­sítünk és tulajdonképen ezen rugalmas anyag van a nadrághoz erősítve, aminek folytán -a nadrág összekapcsolása után a rugalmas anyag által megengedett határok között maga a nadrág is bővülhet. A mellékelt rajzon az ilyképen önmű­ködően szabályozódó nadrágkapocsnak két kiviteli alakja van föltüntetve, hol az 1. ábra a szerkezet hosszmetszete, a 2. ábra a szerkezet kereszmetszete, a 3. ábra az 1. ábrának A—D vonala men­tén való metszete, a 4. ábra egy módosított kivitelnek elölné­zete, és az » 5. ábra ennek keresztmetszete. . Az (a) lapos rugalmas anyag, pl. gumisza­lag vagy rúgó egyik oldalához (b) lapos fémdarab van hozzáerősítve, mely fémda­rab vége (c) nadrágkapocsnak van kiképezve. Az (a) rugalmas anyag másik oldalán szin­tén fémtoldattal van ellátva, melynek vége vagy a nadrághoz van szilárdan erősítve, vagy pedig nyakkendőcsiptetőhöz hasonló szerkezettel van ellátva pl. az alsónadrág megfogására. A 'szerkezet (f) tokba van belehelyezve olykép, hogy a (c) és (d) ré­szek a tokból kiállanak. A (d) rész hozzá van forrasztva az (f) tokhoz, tehát ezen az oldalon a szerkezet szilárd, míg a bővülés a tok másik végén történik. A szerkezetnek

Next

/
Thumbnails
Contents