55836. lajstromszámú szabadalom • Eljárás himzésmintákhoz hasonló domborítványok létesítésére

Megjelent 1912. évi április h6 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 558B6. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Eljárás himzésmintákhoz hasonló domborítványok létesítésére. ROTH EUGEN MÉRNÖK ÉS PAPIRGYÁROS WIENBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 6-ika. Elsőbbsége 1910 május hó 7-ike. A találmány tárgya eljárás könnyen haj­togatható anyagokba, pl. papírba stb. dom­borított" betűk és minták létesítésére, mely erősen domború és himzésmintákhoz hasonló föliiletü domborítványok létesítését teszi lehetővé. A domborítványok himzésszerű jellegét azáltal érjük el, hogy a találmány értelmében a domborításkor a nyersanyag­nak a matricaüregekben való ráncképződé­sét létesítjük s e ráncok lesajtolása által egy sor szorosan egymásmelleit fekvő ráncélet létesítünk, melyek a himzés ölté­seit utánozzák. A nyersanyagnak ily mérvű fölhalmozása a matricában, tekintettel a domborításkor föllépő anyag eltolódásokra, természetesen csak igen könnyen hajtogatható anyaggal, pl. papírral stb. érhető el, s ilyeneknél is csak akkor, ha a sajtolandó darabokban a domborítványok hatáskörében kellő meny­nyiségű tartalékanyagot halmozunk föl. Némely fémsajtolási eljárásnál már aján­lották a reliefek túlságos igénybevételének ellensúlyozására a sajtolási helyek körzeté­ben az anyag fölhalmozását. Ellenben saj­tolás közben a matricaüregben az anyag ráncképződését az eddigi eljárások céljának és az alkalmazott anyagok mineműségének megfelelően sem nem szándékolták, sem el nem érték. A csatolt rajz 1. ábráján az eljárás sémásan van föl­tüntetve ; 2. ábra az eljárás foganatosítására szol­gáló sajtót mutatja; 3. ábra e sajtó matricájának és a ráfek­tetett anyagnak fölülnézete; 4. ábra a kész domborítvány fölülnézete, míg az 5. ábra nagyított léptékben mutatja a ta­lálmány szerint létesített domborítvány egy részét. A tartalékanyagról a tekintetbe jövő nyersanyagoknál, mint papir stb. azáltal gondoskodhatunk egyszerű módon, hogy az anyagot sajtolás előtt erősen hullámozzuk, ráncoljuk vagy kreppeljük. Az eljárásra kü­lönösen erősen kreppelt papir bizonyult célszerűnek. Ha az így előkészített nyers­anj^agot az 1. vagy 2. ábra szerinti sajtó­ban domborítjuk, a következő folyamatok mennek végbe. A nyersanyagot a (p) patrica lesülyedése­kor a (p') homlok síkra nyomja s ezáltal tartalékanyagot szorít a tetemesen bővített matricaüregbe ; a matricaüregbe tolt, köny­nyen ráncosodó nyersanyag ezáltal egy sor sűrűn egymás mellett fekvő ráncot vet (1. ábra), melyet a patricaorr az 5. ábrából látható módon laposra sajtol. Ezáltal a

Next

/
Thumbnails
Contents