55804. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés jelzőkapcsolókhoz

HIVATAL SZABADALMI LEI 55804. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés jelzőkapcsolókhoz. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 12-ike. Elsőbbsége 1910 szeptember hó 9-ike. Biztonsági okokból a jelzéskapcsoló ára­mokat külön vezetékben, az úgynevezett kapcsoló áramvezetékben a munkavezeték­ben folyó mótoráramtól elkülönítve és füg­getlenül szokás a jelzőhajtóműhöz vezetni. Valamely jelző szabad állása ennek meg­felelően két külön áramkör állapotától függ, tehát az a veszély, hogy a jelző esetleg vezetékek érintkezése következtében sza­badra áll, nagyon csökken. Ennél a kapcsolásnál sincs azonban az kizárva, hogy ha a munkavezeték a kap­csolóvezetékkel érintkezik, a jelző az állí­tandó átállított állásánál akkor is szabadra áll, mikor a kapcsolóáramkörben lévő ellen­őrző kontaktusok vagy más megszakítás! helyek zárva nincsenek. Bizonyos védelmet nyújt ugyan ez ellen a 167185. sz. német birodalmi szabadalmi leírásból ismeretes biztonsági földrekapcsolás, a jelzőkapcsoló áramra való alkalmazása azonban igen körülményes, mert a kapcsolóáramkörbe be­iktatott számos ellenőrző kontaktust nem egyszerű megszakítók, hanem átkapcsolok gyanánt kellene kiképezni úgy, hogy ezek bármelyike a jelzőkart a kapcsolóáramkör­ből ne csak kikapcsolhassa, hanem földre is kapcsolhassa. Találmányunk szerint a kapcsolóvezeték és valamely áramot vezető munkavezeték vagy más tetszőleges, áramot vezető veze­ték érintkezését a, kapcsolóáramvezetékbe bekapcsolt, hornyolt mágneBkapcsoló vagy valamely más hasonló értékű berendezés van bekapcsolva, melyet az befolyásol, hogy a kapcsolóáram az előírt úton, helyesen folyik-e a kapcsolóáramvezetékén vagy sem és mely az első esetben lehetővé teszi, hogy a szabadra állító vezetéket az áram­forráshoz kapcsoljuk, a második esetben pedig a szabadra állító vezetéket az áram­forrásról lekapcsolja és a tilosra állító veze­téket az áramforráshoz hozzákapcsolja. Találmányunk tárgya szkématikusan a csa­tolt rajzon látható, hol (VI, V2) az áram­források, (H) a jelzőállítóemelő, mely a (Hl) jelzőkapcsolókart működteti és a jelzőmótor­hoz vezető (1) és (2) munkavezetéket a (V2) teleppel köti össze. A munkavezetékek is­mert módon vannak a mótor által vezérelt (ml, m2) kikapcsolókkal összekötve, melyek a maguk részéről a mótor (NI. N2) gerjesztő­tekercselésével vannak összekötve. (K) az (8) jelzőkar kapcsoló elektromágnese, a kap­csoló berendezést magát nem ábrázoltuk. (F) a vágánybeállítóemelő, melynek a nyugalmi állásából való átállításánál az (Pl, F2) kapcsolók záródnak. (Cl, C2, C3)

Next

/
Thumbnails
Contents