55793. lajstromszámú szabadalom • Köpőcsésze önműködő öblítőberendezéssel

Megjelent 1913. évi április hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55798. szám. VIM/k. OSZTÁLY. Köpőcsésze önműködő öblítőberendezéssel. DR GOLDNER ADOLF ORVOS ÉS SZAMEK MÓR ASZTALOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 április hó 27-ike. Találmányunk tárgya köpőcsésze önműködő öblítőberendezéssel, mely egyaránt szer­keszthető szabadon álló, oszlopos berende­zés, vagy falraszerelt konzolos berendezés gyanánt, vagy bármely más ismert alakban. Ez a berendezés lényégében egy alkalmas lefolyató csővel kapcsolt tokból és az ebben billenthetően ágyazott, tulajdonképeni kö­pőcsészéből áll, melyet a forgáscsapján túl alkalmazott ellensúly tart állandóan hasz­nálatra alkalmas állásban és melybe kellő módon beállított csapon át állandóan víz folyik be. Az ellensúly akként van mére­tezve, hogy mikor a köpőcsésze bizonyos mennyiségű vízzel megtelt, a csésze fölbil­lenjen és a vizet a lefolyató csővel kapcsolt tokba ürítse. A köpőcsészéből ekkor kifolyó víz a csészéből a köpetet is kiöblíti, úgy, hogy a csészének kézzel történő kellemet­len és egészségtelen öblítése fölösleges. A csatolt rajz 1. ábráján a berendezés­nek szabadon álló, oszlopos berendezés, a 2. ábráján pedig fal mellett álló, konzolos berendezés gyanánt kiképezett foganatosí­tási alakjának függélyes középmetszete látható. Mint a rajzokból kitűnik, valamely tetsző­leges módon alakított (1) tokban (2) köpő­csésze van a (3) csap körül akként ágyazva, hogy a köpőcsésze a (4) ellensúly hatása alatt állandóan a tok nyílására feküdjék és ezt elzárja. A (4) köpőcsésze fölött egy víz­vezetékkel kapcsolt (5) csap van alkalmazva melyen át állandóan víz folyik a köpőcsé­szébe. Mikor a köpőcsésze vízzel bizonyos fokig megtelt, úgy, hogy a köpőcsésze for­gató nyomatéka az ellensúly forgató nyo­matékánál nagyobb, a köpőcsésze fölbillen (1. a rajzokon a pontvonalasan ábrázolt hely­zetét) és tartalmát a tokba üríti, honnan az a lefolyató csövön át eltávozik. A köpőcsé­sze kiürülése közben a kifolyó víz a köpő­csészét alaposan kiöblíti. SZABADALMI IGÉNY. Köpőcsésze önműködő öblítőberendezéssel, azáltal jellemezve, hogy a tulajdonké­peni köpőcsésze vízszintes csap körül fölbillenthetően akként van egy vizet­bevezető csap alatt a lefolyató vezeték­kel kapcsolt tokba ágyazva, hogy a kö­pőcsészét egy ellensúly mindaddig, míg az bizonyos mennyiségű vízzel meg nem telt, a tok nyílására szorítsa, megtelése után pedig a csésze az ellensúly hatása ellen elforduljon és tartalmát a tokba ürítse. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNVfÁR8ASÁ3 NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents