55741. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szöveteknek mechanikai szövőszékeken való redőzésére

Megjelent 1012. évi április hó 10-én. MAGY. gg-v KIR SZABADALMI H HIVATAL SZABADALMILEIRAS 55741. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés szöveteknek mechanikai szövőkszékeken való redőzésére. A. GUTMANN & CIE CÉG GÖPPINGENBEN. A bejelentés napja 1911 janius hó 12-ike. A találmány tárgya eljárás és ennek végrehajtására szolgáló berendezés, amely­nek segélyével szöveteken a mechanikai szövőszékeken való szövésközben redők állít­hatók elő. A találmány szerinti eljárás a hasonló célt követő eljárásoktól abban különbözik, hogy a szövőszék szabályozója azon idő alatt, míg a redő képzésére szükséges szö­vet készül, állva marad és eközben a szö­vetet egy befogó vagy szorítószerkezet meghúzza. Ha a szükséges nagyságú szö­vetdarab már kész, akkor a befogó szerke­zet kioldatik és a lá4» legközelebbi ütkö­zése alkalmával a szövet redővé tolatik össze, mire újból sima szövés következik. A szövetnek a szorító szerkezetbe való be­húzása, nyugalomban lévő szabályozó mel­lett azáltal válik lehetővé, hogy a lánc egy lengő henger körül van vezetve, amely a redőhöz szükséges szövetdarab előállításá­hoz szükséges mértékben hátrafelé lendül és ily módon a szövet képződéséhez szük­séges fonalat leadja. A redőképződés pilla­natában a nyü8tös gép egy zárószerkezeteft old ki, minek következtében a lengő hen­ger ismét előre mehet és az eredeti lánc hosszúságot ismét helyreállíthatja. A mellékelt rajzon a találmány szerinti berendezéssel ellátott mechanikai szövőszék van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán a szövőszéknek a rendes sima szövet előállításánál elfoglalt helyzete oldal­nézetben, a 2. ábrán ugyanez elölnézetben, a 3. ábrán a szövőszéknek a redőképzéshez szükséges szövet előállításánál elfoglalt helyzete oldalnézetben, a 4. ábrán a zárószerkezet nagyobb léptékű oldalnézetben, az 5. ábrán ugyanez metszetben, a 6. ábrán a kioldott zárószerkezet oldal­nézetben, a 7. ábrán pedig hátsó nézetben látható. Az (1) láda és a (2) melldorong közé a szorító vagy befogó szerkezet van iktatva, amely az alsó helytálló (3) gerendából és a fölső mozgékony (4) nyomósinből áll. A (4) sinnek föl- s alá történő mozgatására a vízszintes (5) tengelyen ülő (6) emelők szol­gálnak, amelyek (7) rudak útján vannak a (4) nyomósinnel összekötve. Az (5) tenge­lyen továbbá még (8) és (9) emelők ülnek* amelyek közül á (8) emelőt a (10) vonórúd a (11) súllyal megterhelt (12) emelővel köti össze, mig a másik (9) emelőhöz egy (13) lánc csatlakozik, amely a (14) vezető tárcsa

Next

/
Thumbnails
Contents