55708. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szövetfelületek nyomtatására

Megjelent 1913. évi március hó 30-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55708. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Eljárás szövetfölületek nyomtatására. WINTERNITZ KÁROLY GYÁRIGAZGATÓ ÉS ZAESLÉ PÁL VEGYÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 19-ike. A szövetfölületek nyomtatásánál az ezen célra használt festékekhez tudvalevőleg sű­rítő szert adagolnak, oly célból, hogy a fes­ték az alaprétegen rögzíttessék; ezt a szert azután a nyomtatás befejeztével kimossák. Ily szerek gyanánt már igen különböző anyagokat alkalmaztak, melyek közül külö­nösen a gumi, keményítőfélék, British gumi, tragant és más effélék jönnek tekintetbe. Ezen anyagok alkalmazása azonban rész­ben igen költséges, részben igen tökéletlen eredményeket szolgáltat, mivel a kimosás nehézségeket okoz, bonyolult eljárásokat igényel és mindamellett nem eléggé töké­letes. A találmány szerint már most egy eddig­elé ezen célra nem alkalmazott sűrítő szert használunk a nyomtató festékekhez adago­landó anyag gyanánt. A találmány szerint ugyanis a nyomtató festékekhez ozonizált keményítőt, pl. burgonya-, búza-, kukorica­vagy rizskeményítőt vagy általában véve bármely keményítőfélét keverünk. A hasz­nált keményítő ozonizálása bármely ismert eljárás szerint történhetik. Ezen ozonizált keményítőkből oly sűrítő szert kapunk, mely forró vízben könnyen oldható. Ha már most ezen sűrítő szer föl­használásával nyomtató festékeket készí­tünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az ezzel nyomtatott szövetfölületeknek meleg víz­ben való kezelésénél a sűrítő szer igen könnyen mosható ki, nem is tekintve azt, hogy sokkal tisztább, mélyebb és mosás­állóbb árnyalatok adódnak ki, mint az ismert szerekkel dolgozó eljárásoknál. Ehhez járul még az a körülmény, hogy a találmány tárgyát tevő eljárással össze­hasonlíthatatlanul olcsóbban dolgozhatunk és hogy a nyomtatott szövetek mosásálló képessége nagy mértékben növekedik, mert az ezen sűrítő szerrel készült festékek sok­kal könnyebben hatolnak be a szövetlapok rostjaiba. Az eljárás, amint már említettük, lénye­gében véve abban áll, hogy a festékekhez ozonizált keményítőket adagolunk; ezután a szövetfölületeket nyomtatjuk és végül, ismert módon, kimossuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás növényi vagy állati rostokból álló

Next

/
Thumbnails
Contents