55706. lajstromszámú szabadalom • Szánfék

Megjelent 11)12. évi március tió 3G-án. MAGY GFE KUL SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55706. szám. xx/a. OSZTÁLY. Szánfék. VASS MIHÁLY KOVÁCSMESTER HANGÚBAN. A bejelentés napja 1911 március hó 15-ike. A találmány szánfékre vonatkozik és lényegében egy vagy több fékezőnyelvvel bír, mely a bakon vagy az ülésen elhelye­zett emeltyű mozgatása által a hóba bemé­lyeszthető, vagy onnan kiemelhető. A találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja a mellékelt rajzon van oldal­nézetben föítüntetve. Az (a) tengelyen, mely a szán hosszirá­nyára merőlegesen van elrendezve és két végén (b) csapágyakban ágyazva, egy vagy több (c) kar van megerősítve, mely karok külső végükön csuklószemmel vannak ellátva. A (c) karok csuklóiba (d) rudak vannak ágyazva, melyeknek alsó vége a hóban való fékezésre szánt nyelvekké vannak kiképezve. Az (a) tengelynek a jobboldali (b) csapágyon áthatoló végén szilárdan van fölékelve az (e) emeltyűkar, mely az ismeretes fogazott ívdarabba kapaszkodó rögzítő (f) kilinccsel van fölszerelve. A (d) rudak egyenesben való vezetésére hüvelyeket vagy hasonlókat al­kalmazunk. Az (e) emeltyű két szélső állá­sában a fékezőnyelvek a hóba benyomulnak, illetőleg onnan kiemeltetnek. SZABADALMI IGÉNY. Szánfék, jellemezve a szán hossztartóira ágyazott és egy vagy több (c) karral biró (a) tengely által, mimellett a karok külső végére alsó végükön fékezőnyelvvé kiképzett (d) rudak vannak csuklósan ágyazva és a fékezőnyelvek működteté­sére fogazott ívbe kapaszkodó kilinccsel fölszerelt emeltyűkar van az (a) tengelyre szilárdan fölékelve. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents