55695. lajstromszámú szabadalom • Fémkerékpánt

Megjelent 1912. évi március hó 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55695. szám. XX/c. OSZTÁLY. Fémkerékpánt. KRUSE & TAESLER CÉG HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1911 junius Jió 6-ika. Elsőbbsége 1911 március hó 13-ika. A találmány tárgya kerékpárokra, erő­kocsikra stb. szánt acél-, alumínium- vagy acél-nikkel-kerékpánt, mely lényegileg a szokásos acélpántból és egy aluminium­vagy nikkelbádogból készült pántbevonat­ból áll. Ajánlottak már nem rozsdásodó anyagból készült pántbetéteket és peremborítékokat, melyeknek célja azonban a gumiabroncs­nak rozsda révén való károsodás elleni megóvása volt. Ezzel szemben a találmány tárgya a célszerűtlen és drága aluminium­vagy nikkelezett pántok pótlását célozza. Az emailirozott pántoknál nem lehetett pántféket alkalmazni, mert ezek tiszta fé­mes fölületet igényelnek. Nikkelezett pántok­nál pántfék alkalmazásakor a fékpofák a vékony nikkelréteget csakhamar ledörzsö­lik s így rozsdásodásra alkalmat adnak. Az aluminiumpántok viszont csekély törési szi­lárdságuk folytán lényegileg csak pálya­versenygépeknél alkalmaztattak. A talál­mány szerinti acél-aluminium-pántnál mind­ezen hátrányok elkerültetnek, e pánt tehát előnyösen pótolhatja az eddigi nikkelezett vagy aluminiumpántokat. A csatolt rajzon a találmány egy pél­dája van föltüntetve. Láthatjuk, hogy az (a) pántra a (c) perem­dudorok köré fogóanapánt belsejébe nyúlva, az alumíniumból vagy más nem rozsdásodó anyagból készült (b) köpeny van elrendezve. A köpenyt a (c) perem mögé való hajlítás és a köpenyszéleknek tetszés szerinti megerő­sítése által egyesítjük az (a) acélpánttal. Ezáltal azt érjük el, hogy az aluminium­pántok előnye mellett megkapjuk az acél­pánt nagy törési biztonságát és lényegesen csökkentjük a termelési költséget. Emellett elérjük a nikkelezett vagy aluminiumtalpak szép külsejét és rozsdabiztonságát s válto­zatlanul megóvjuk a gumiköpeny peremét is a rozsda révén való károsodástól. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kerékpánt fémből vagy hasonlóból, jelle­mezve azáltal, hogy a szokásos acél­pánt külső oldalára egy alumíniumból vagy más nem rozsdásodó anyagból ké­szült pántburok van fölerősítve. 2. Az 1. alatti pánt foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a pántburok az acélpánt dudoros peremein körül a pánt belsejébe nyúlik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents