55690. lajstromszámú szabadalom • Kályhabetét

Megjelent 1912. évi március hrt 29-én. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI ISSfM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55690. szára. II/t». OSZTÁLY. Kályhabetét. CUNO FRIGYES CÉG GRÁZBAN. A bejelentés napja 1911 március hó 23-ika. Jelen találmány kályhabetétre vonatkozik, melynek célja, hogy a kályha melegítőképes­ségét azáltal növelje, hogy a fűtőgázok által befutott út meghosszabbíttatik és fűtőfölületül használtatik. A. mellékelt rajzokon a kályhabetét külön­böző példaképem kiviteli alakban van föl­tüntetve és pedig: az 1. ábra kályhabetéttel ellátott kályha nézete, a 2. ábra a kályhabetét elölnézete, a 3. ábra a kályhabetét hosszmetszete, a 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala szerinti metszet, az 5. ábra a kályhabetét egy különböző ki­viteli alakja és különböző beépítése a 6. ábra ezen kiviteli, alaknak az 5. ábra 6—6 vonala szerinti metszete, a 7. ábra kályhabetéttel ellátott vaskályha nézete. A kályhabetét három egymásban fekvő (8, 9) és (10) csőből áll, melyek közül a (9) cső alsó részére, a fűtőgázok beömlésére szolgáló (11) csőtoldattal és fölsőrészén a gázok kiömlésére szolgáló (12) csőtoldattal van ellátva. A (10) csövet csavarmenetalak­ban körülvevő (13) bádogszalag a gázokat forgó mozgásra és a (9) és (10) cső között a (13) bádogszalag által meghatározott út követésére kényszeríti. Az egymásban fekvő (8, 9) és (10) csövek végén (14) és (15) födelek vannak elrendezve, melyek egyrészt a gázok elzárására, másrészt levegőkeringés előállítására szolgálnak. A födelek ezen célra (16) kivágásokkal és a középen a (10) cső bőségének megfelelő lyukkal vannak ellátva. A kályha fűtésekor a gázok (11) csőtol­daton lépnek be és befutják a nyíl ál^al jelzett utat, hogy a (12) esőtoldaton ismét kilépjenek. A (9) és (10) csöveknek a fűtő­gázokat körülfogó falai gyorsan fölhevíttet­nek,-ami különösen befűtéskor előnyös és a különben a kürtön eltávozó gázok alapos kihasználása mellett gyorsan átadják a mele­get a szobalevegőnek. Az 5. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál a kályhabetét fölülről van beépítve és egyet­len a középen (17) lemez által hosszában megosztott (18) csőből áll. A fűtőgázok tel­jesen körülfogják ezen csövet és a levegő­keringés (19) és (20) csövön keresztül tör­ténik. Befűtéskor fölmelegszik a (18) csőben lévő levegő és a (20) csövön keresztül kilép, mire a padlózat fölött lévő és (19) csövön keresztül belépő hidegebb levegővel pótol­j tátik. A (17) lemez nem ér egészen a (18)

Next

/
Thumbnails
Contents