55679. lajstromszámú szabadalom • Utcai közkút

Megjelent 1912Ü5. évi március hó 5í8-á«. MAGY. |«fe» KIR. SZABADALMI 1SS|[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55679. szám. xxi/a. OSZTÁLY­Utcai közkút. TEUDLOFF K. ÉS DITTRICH T. GÉPGYÁR R.-T. BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 január hó 14-ike. Jelen találmány tárgya közkút, mely abban tér el az eddig használatos közkutak szerkezetétől, hogy a szelep nem rúgó révén, — melynek erőssége idővel változik — ha­nem egy rugalmas gumihenger által lesz fészkére szorítva, továbbá, hogy a kút teljes •belső szerkezete, az emeltyű és a kifolyó cső leszerelése, a szorítócsavar meglazítása és a fölső süveg leemelése után egyszerű kulcs segélyével kicsavarható és a kút ki­ásása nélkül kivehető és ugyanúgy vissza helyezhető. A rajz 1. ábrája ezen új szerkezetű közkutat részben metszett oldalnézetben, a 2. ábra pedig erre merőleges hosszmet­szetben tünteti föl, míg a 3. és 4. ábra részleteket láttat. Az (a) szeleptányér (2. é3 4. ábra) a (c) összekötő darab, (d) betétrész és az (m) víz­vezetéki csövet körülzáró (e) cső révén az (f) hüvellyel van összekötve. Az (f) hüvelyen a (g) és (i) tárcsák van­nak elrendezve, melyek közül a (g) tárcsa <h) csavaranya révén van helyzetében tartva, míg az (i) tárcsa a kút köpenyének egy peremén nyugszik. Ezen két tárcsa között (j) gumihenger van tartva, mely rugalmas­ságánál fogva a (g) tárcsát, illetve (h) csavar­anya révén az (f) hüvelyt fölfelé szorítja, miáltal az (e) cső révén összekötött (a) sze­lep nyitása (1) kézi emeltyűnek lefelé moz­gatása révén történik, mely az (e) csövet illetve az (a) szelepet lefelé mozgatja. Az (e) cső alsó részén két (n, n') nyúlvány van elrendezve, melyek a (d) betét fölvéte­lére szolgáló (p) tok két (r, r') ütköző nyúl­ványai közé nyúlnak. Ezen tok az (o) hen­gerbe be van csavarva és ha az (e) csövet, illetve (f) hüvelyt megfelelően elforgatjuk, akkor az (f) hüvely az (e) csővel és az (a) szeleppel együtt az (s) rögzítő csavar meg­lazítása és a (t) süveg leemelése továbbá, az (1) emeltyűkar és (m) kifolyócső leszere­lése után tisztítás vagy javítás célából fölül kihúzható. Az (f) hüvely fölső része (k) négy­szöggé van kiképezve, melynél fogva a hü­vely egy kulccsal elforgatható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Közkút, azáltal jellemezve, hogy a szelep tányérja nem rúgó, hanem a szelep össze­kötő rúdját fölfelé szorító rugalmas (j) gumihenger által szoríttatik fészkére, mely összekötő rúd egy kézi emeltyű révén lefelé mozgatható. 2. Az 1. igénypontban védett közkútnak egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents