55667. lajstromszámú szabadalom • Egy kocsira szerelt kötőberendezés

Megjelent 1912. évi március hó 28-án. MAGY. gfo KIR SZABADALMI jfiu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55667. szám, VlII'i. OSZTÁLY. Egy kocsira szerelt kőtörőberendezés. BERNHARD FERDINÁND ÉPÍTŐMESTER FREIBURGBAN. A bejelentés napja 1911 márcins hó 28-ika. Léteznek már szállítható kőtörőberende­;zések, melyeknél a kőtörőgép és a hajtó­ímótor két külön kocsira vannak szerelve. Ezen elrendezés hátránya azonban az, hogy a7, egész berendezésnek a munkahelyen való pontos fölállítása nehézkes és fárad­ságos. így nehezen sikerül az egyes részek pontos hosszanti és magassági beállítása. Találmányom szerint a berendezés min­den alkotó része egy és ugyanazon kocsira van szerelve, amint az a mellékelt rajz 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján pedig alaprajzban van föltüntetve. Ezen elrende­zés mellett a berendezésnek az egyes munka­helyeken való összeállítása megtakaríttatik A kocsiváz hátsó (a) részén a kőtörőgép. nyugszik, míg a kocsi mellső (b) részére a •hajtómotor van szerelve, mely a gépet a t(e) szíj révén hajtja. A mótor fölött meg-i felelő állványon az (e) tengelyre szerelt (f) dob van elrendezve, melyet a mótor a (d) szíj révén hajt és amely a (g) kötél révén a kőszállító (h) kocsikat vontatja a kőtörő­gép fölött elrendezett (i) dobogóra. A (h) kocsik a kőtörő tölcsérébe üríttetnek ki és üresen visszabocsáttatnak. A (h) kocsik megfelelő állványra szerelt görpályán jut­nak az (i) dobogóra. SZABADALMI IGÉNY. Szállítható kőtörőberendezés, azáltal jelle­mezve, hogy a kőtörőgép, a hajtómotor és az anyagvontatószerkezet egyazon kocsira vannak szerelve úgy, hogy az egész berendezés minden különleges összeállítás nélkül akármely helyen hasz­nálható állapotban van. {1 rajzlap melléklettel.' •Pallas részvénytársaság nyomdája Bndapestsr.

Next

/
Thumbnails
Contents