55651. lajstromszámú szabadalom • Kombinált ágy mosdó és asztal

Megjelent 1913. évi március hó 38-án. MAG\ KIK. SZABADALMI ]BS|> HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55651. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Kombinált ágy, mosdó és asztal. BLEIER DÁVID KERESKEDŐ MÁRKON. A bejelentés napja 1911 junius hó 3-ika. Jelen találmány tárgya oly bútordarab, mely az ágyat és mosdót magában foglalja s összehajtott helyzetében asztal gyanánt is használható. Minthogy ily módon három bútordarab van helyettesítve, igen nagy helymegtakarítást érhetünk el, ami a talál­mány tárgyát különösen kisebb lakásokban nagyon hasznossá teszi. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakja van föl­tüntetve, és pedig az 1. ábrán fölülnézetben kinyitott helyzet­ben, a mosdó födelének a láthatóság ked­véért történt elhagyásával, a 2. ábrán szintén kinyitott helyzetben oldal­nézetben az összecsukás módjának föltünte­tésével s a 3. ábrán összecsukott helyzetben. Az (1) asztalként használható szekrény belseje a (2) csap körül a pontozott hasz­nálati helyzetben (2. ábrán eredmény vonal­lal jelezve) forgatható (3) vánkost, a (4) derékaljakat s a szekrényhez csuklósan erő­sített s közepén (5) csukló tengely körül kettéhajtható (6) és (7) részekből álló vas­ágyat, valamint az ágy (8) támlájához csuk­lósan. erősített (9) mosdószekrényt fogadja magába, mely utóbbi a mosdótálon kívül még a toalettszerek fölvételére szolgáló fiókokat és csuklósan ráhajtható (10) födelén tükröt is tartalmaz. Összehajtáskor (2. ábrán pontozva) a (9) toalettszekrény (10) födelét lehajtjuk, (11) lábait a (9) szekrény alsó lapjának síkjába beforgatjuk s e helyzetében rögzítjük s azután az egész (9) szekrényt (12) csuklói körül 180°-kal átforgatjuk s a (8) ágytámlá­val együtt az (1) szekrény belseje felé tol­juk, miközben az ágynak (6) és (7) részei az (5) csuklók körül fölhajlanak s függő­leges helyzetet foglalnak el. A (8) támlát azután célszerűen kapcsokkal erősíthetjük az (1) szekrényhez, amelynek a (8) támla­lap a (9) szekrény mellső lapjával együtt a mellső zárólapját képezi. SZABADALMI IGÉNY. Kombinált ágy, mosdó és asztal, azáltal jel­lemezve, hogy az asztalként használható szekrény belsejében célszerűen annak fenéklapjához egy kétrészű vaságy és egy toalettszekrény van oly módon el­helyezve, hogy az ágy fejrésze a szek­rény belsejében van, míg a támláját a szekrény mellső zárólapjának egy része képezi, melyhez a fölcsappantható födél­lel és lábakkal ellátott toalettszekrény oly módon van csuklósan erősítve, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents