55598. lajstromszámú szabadalom • Eljárás víznek, különösen szennyvíznek tisztítására, valamint a cukorgyártásnál nyert nedvek derítésére

Megjelent 191 a. évi március hó 22-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 55598. szám. lV/i. OSZTÁLY. Eljárás víznek, különösen szennyvíznek tisztítására, valamint a cukorgyártásnál nyert nedvek derítésére. HOYERMANN H"ANS GYÁROS ESHERSCHEIMBEN ÉS WELLENSIEK FRITZ BANKÁR HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1910 április hó 30-ika. Ismeretes, hogy ipari szennyvizek tisztí­tása céljából azokhoz nagyon finomra őrölt barnaszenet vagy tőzeget és azután fémsót adnak. Továbbá műtrágyának nitrogén- és foszforsav-tartalmú folyadékokból való elő­állítása céljából a folyadékokhoz mészből és növényrostokból vagy tőzegből álló keveréket adnak. Ez ismeretes eljárások alkalmazásánál a barnaszén- valamint tőzeg­fogyasztás jelentékeny és a derítő hatás részben csak gyönge, részben nem kielégítő. A találmány tárgyát képező eljárás úgy a cukorgyártásnál nyert nedvek derítésére, mint egyáltalában ipari szenyvizek tisztítá­sára kiválóan alkalmas. Ha tőzeget vagy előnyösebben barnaszenet használunk és ez anyagokat marólúg, víz­üveg vagy ha°onló erősen lúgos hatású oldatokkal áztatjuk, sötétbarna színű, gyön­gén lúgos folyadékot nyerünk, mely az alkalmazott tőzeget, illetve a barnaszenet oldat alakjában tartalmazza. Ennek követ­keztében a tőzeg televény földalkatrészei részben sóalakban oldva, részben még ponto­sabban meg nem állapítható alakban vannak föloldva. Ha az ily módon föloldott televény­anyagokból, amint azok rövidség kedvéért nevezni fogjuk, oldatokat készítünk és eze­ket a derítendő cukornedvekhez vagy ipari szennyvizekhez, különösen azokhoz, melyek a cukor-, keményítő-, bőriparnál és hasonlók­nál előfordulnak, hozzáadjuk, amíg azok barna színt nyernek és az ily módon kezelt nedveket, illetve vizeket alkáliföldfémek oxydjaival pl. klórmésszel, klórmágnézium­mal vagy égetett mésszel, esetleg szabad savakkal, különösen ásványisavakkal pl. kén­savval vagy kovaföldben tartalmazott kova­savval keverjük, az oldatban levő televény­anyag a folyadék teljes derítése mellett lecsapódik ós a vizeknek szerves anyagát, különösen nitrogéntartalmú anyagait nagy részben magával ragadja. Az ily alakban használt, oldott állapotban levő barnaszén a nedveket, illetve vizeket lényegesen előnyö­sebben és tökéletesebben tisztítja és deríti, mint a természetes állapotban levő barna­szén. Különösen kedvező eredmények ér­hetők el a cukorgyártásnál, valamint a keményítő iparnál nyert szennyvizeknek ily módon való kezelése által.-Ezekből a szerves nitrogénvegyületek összes mennyiségének

Next

/
Thumbnails
Contents