55591. lajstromszámú szabadalom • Szőllőkapával kombinált peronosporafecskendő

Megjelent 191 a. évi március hó 22-én. MAGY. SZABADALMI IÍIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55591. özám. X/b. OSZTÁLY. Szó'llőkapával kombinált peronoszporafecskendő. NEUKOMM BÁLINT FIAI CÉG VERSECZEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 3-ika. 1 Találmányunk tárgya szőlőkapával kom­binált peronospora fecskendő és célja az, hogy a szőlő megmunkálásának a nagy nap­szám által rendkívül fokozott költségeit csökkentse, amennyiben a permetezésnek és kapálásnak egy munkafolyamatban való végzését teszi lehetővé úgy, hogy majdnem az összes permetezés által okozott munka­béreket megtakaríthatjuk. A csatolt rajzon a találmány egy foga­natosítási alakja látható. A magában véve ismert szerkezetű szőlőkapa (a) gerendelyére a peronospora fecskendő (b) tartálya van előnyösen a (c) csuklós pántok segélyével leszerelhetően fölerősítve. Ezt a tartályt tetszőleges módon, pl. akként, hogy abba levegőt szivattyúzunk be, nyomás alá he­lyezzük. A tartály (d) zárócsapját az (e) tömlődarab vagy hollandi csavar köti össze oldhatóan az (a) ekegerendelyre fölszerelt (f) állócsővel, melytől a (g) permetező fúvó­kák indulnak ki és mely egy a kapa szar­vaihoz nyúló (h) vonótag segélyével elzár­ható (i) zárócsappal van fölszerelve úgy, hogy az (ii) csapot a berendezés vontatása közben nytni és zárni és így a permetezőt működésnek indítani vagy működésen kívül helyezni lehet. SZABADALMI IGÉNY. Szőlőkapával kombinált peronoszporafecs­kendő, azáltal jellemezve, hogy a fecs­kendő nyOinás alá helyezhető és elzár­ható folyadéktartálya oldhatóan van a kapa gerendelyére szerelve és a per­metező fúvókákat viselő állócsővel össze­kötve, mely utóbbi egy a kapa szarváig nyúló vonótag segélyével nyitható és zárható csappal van fölszerelve. (1 rajzlap melléklettel.) MLLAB RinzvtNVTAMAaÁO NVOMDAJA HICWII^

Next

/
Thumbnails
Contents