55584. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növények gombák okozta betegségeit gyógyító por előállítására

Megjelent 1912. évi március hó 31-én, . MAGY KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55584. szám. X/b. OSZTÁLY. Eljárás növények gombákokozta betegségeit gyógyító por előállítására. BÁRÓ FECHTIG IMRE FÖLDBIRTOKOS TISZAUGHON. A bejelentés napja 1911 jalius hó 22-ike. Növényeknek gombákokozta betegségé­nek pl. a peronnosporának gyógyítására ismeretes oly por alkalmazása, melyet réz­gálicznak oltott mésszel való közömbösítése által állítunk elő. Ez a por a gyakorlatban «lég jól vált be, azonban a por ára arra való tekintettel, hogy a mésszel történő közömbösítés a rézgálicz hatását nagyon •csökkenti és hogy ennek következtében igen sok rézgálicot kell alkalmazni, aránytalanul nagy. Úgy tapasztaltam, hogy a közönséges sa­vanyú rézgálicnak sokkal erősebb hatása van és hogy ennek következtében a véde­kezéshez, kevesebb rézgálic is elégséges, mintha a gálicot mésszel közömbösítve al­kalmazzuk, továbbá hogy a savanyú réz­gálic sem égeti el a növény leveleit, ha azt megfelelő nagy hígításban (pl. 0 5%-os oldatban) alkalmazzuk, dacára annak, hogy a betegséget okozó gombákat már ebben a hígításban is elpusztítja. Találmányom tárgya már most oly el­járás, mely szerint oly port állíthatunk elő, mely a védendő növényre ráporozva erre csak annyira kis mennyiségű, illetve annyira finoman és egyenletesen szétosztott réz­gálicot visz föl, hogy az a rézgálic a nö­vényen lecsapódó harmattal híg a növény levélzetét még el nem égeti, azonban a betegséget okozó gombákat már elpusztító oldatot létesítsen. Eljárásom lényegében véve abban áll, hogy valamely szállóképes ásványi port, pl. finom zsírkőport híg, pár százalékos réz­gálicoldattal itatunk, azután a port meg­szárítjuk és száradás után az esetleg kelet­kezett csomók szétzúzása céljából újból meg­őröljük. Eljárásom foganatosításánál igen változó súlyviszonyok szerint dolgozhatunk, legelő­nyösebbnek a következő foganatosítási alak bizonyult: 10 kg. rézgálicot 40—50 kg. vízben ol­dunk ; az oldatot 100 kg. finom zsírkőporra öntjük, evvel jól összekeverjük és azután a port fölhevítjük és így megszárítjuk, a ke­letkezett csomók szétzúzása céljából pedig megőröljük. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás növények gombákokozta betegsé­geit gyógyítópor előállítására, azáltal jellemezve, hogy valamely szállóképes ásványi port, pl. finom zsírkőport híg rézgálic oldattal jól összekeverünk, az­után a keveréket fölhevítjük és így megszárítjuk és végül újból megőröljük. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents