55561. lajstromszámú szabadalom • Kicserélhető hűtőberendezés turbinás kompresszorok számára

Megjelent 1912. évi március hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55561. szám. XXI/e. OSZTÁLY­Kicserélhető hűtőberendezés tnrbinás kompresszorok számára. JAEGER CARL HERMANN GYÁROS ÉS MÉRNÖK LEIPZIG­LINDENAUBAN. A bejelentés napja 1911 április hó 1-je. Elsőbbsége 1910 julius hó 28-ika. Jelen találmány tárgya turbinás kom­presszorok számára szolgáló hűtőberendezés és lényegében félkör alakban meghajlított csövekből áll, melyek az őket tápláló víz­kamrákból indulnak ki és abban végződnek is. Minthogy azonban a csövek különböző hossza miatt a hűtőfolyadék ellenállása különböző, ezért az egyes csöveken átfolyó folyadékmennyiség és így az egyes csövek hűtőképessége is különböző. Hogy ezen hátránynak elejét vegyük, jelen találmány szerint a vízkamrákba választófalat építünk, mely a csöveket közös vízkamrával bíró, vagyis parallell kapcsolt csövekből álló egyes csoportokra osztja, amelyek viszont egymáshoz képest sorba vannak kapcsolva. Ezen elrendezésnél fogva az egyes csopor­tokban a folyadék mozgási ellenállása körülbelül egyenlő. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakja van föl­tüntetve. A hűtővíz az (a) bevezető csövön keresztül áramlik a (g) csövekbe, melyek a (c) födéllel lefödött (e), és a (d) födéllel lefödött (f) vízkamrába torkolnak. Ez utóbbi kamara az (i) választófal útján, az (e) kamara pedig a (h) választófallal van elkülönítve. A víz először a legkisebb átmérőjű (g) csövön halad keresztül, azután két parallell kap­csolt közepes átmérőjű csövön keresztül s végül három parallell kapcsolt legnagyobb átmérőjű csövön megy keresztül. SZABADALMI IGÉNY. Kicserélhető hűtőcsőberendezés turbinás kompresszorok számára, azáltal jelle­mezve, hogy a hűtőcsövek szájnyílásai választófalakkal több szakaszra osztott vízkamrába torkolnak oly módon, hogy a csövek egy része egyenként vagy csoportosan parallel kapcsoltatik s az egyes csoportok sorba kapcsoltatnak oly célból, hogy a folyadéknak mozgási ellenállása a különböző hosszúságú és görbületű csövekben megközelítőleg ál­landó legyen. (1 rajzlap melléklettel.'' Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents