55552. lajstromszámú szabadalom • Kétoldalasan működő égési erőgép

Megjelent 1912. évi március hő 15-én. MAGY. gfev KIR SZABADALMI gBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55552. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Kétoldalosan működő égési erőgép. HEINRICH GYÖRGY LAKATOSMESTER SÁROSPATAKON. A bejelentés napja 1911 március hó 12-ike. A jelen találmány kétoldalosan működő égési erőgépekre vonatkozik és a találmány a henger, a dugattyú valamint a hajtómű egy új és célszerű kiképzésében áll. A ta­lálmány lényege, hogy a dugattyúcsapok a henger palástján kiképezett és a dugattyú­csapoknak pályául szolgáló hasítékokon van­nak kivezetve és egy villás, a hengert kö­rülfogó hajtórúdban vannak ágyazva. A ta­lálmány különös előnye, hogy általa két­oldalosan működő erőgépekre nézve lénye­gesen kisebb szerkezeti hossz érhető el, mint az eddigi kettős működésű égési erő­gépeknél. Az égési erőgép többi alkatrészei az ezeknek elrendezése, kiváltképen a ve­zérmű a jelen találmány által nem érin­tetnek. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképeni kiviteli alakját tünteti föl hosszmetszetben a vezérmű, valamint a beömlő é3 kiömlőnyílások elhagyásával. Az (a) dugattyú két szembenálló (b—b) csapja a (c) henger palástján van kive­zetve ; e célból a (c) hengerben a (b) csa­pok méreteinek, valamint a gép löketének megfelelő átellenes (d) hosszirányú nyílások vannak kiképezve, melyek a (b—b) csapok­nak pályául is szolgálnak és ennek megfele­lően oldalfalaik csúszófölületekként vannak kiképezve. Az (a) dugattyú a (c) henger belsejét két egymástól független (e) és (f) égési térre osztja, melyekaek mindegyike külön be- és kiömlő nyílással, valamint sa­ját külön vezérművel bír. A henger égési­tere egyébként ismeretes módon vízhűtésű köpennyel van körülvéve. A (b—b) csapok egy villásan kiképezett és a henger egy ré­szét körülvevő (g) hajtórúdban vannak ágyazva, mely hajtórúd a (h) görbített ten­gellyel működik össze. Az (a) dugattyú hossza a gép löketéhez képest úgy van megválasztva, hogy a hen­gerpalástban kiképezett és a dugattyúcsa­poknak pályául szolgáló (d) nyílások a du­gattyú szélső holtállásaiban sem kerülnek az égési térrel kapcsolatba. A találmány szerinti erőgép bármily tüzelő­anyagra, mint gáz-, benzin-, spiritusz-, petró­leumra, nyersolajra stb. egyaránt alkalmas. SZABADALMI IGÉNY. Kétoldalosan működő erőgép, jellemezve azáltal, hogy a dugattyú két csapja a henger palástján kiképezett és a du­gattyúcsapoknak pályául szolgáló hasí­tékokon van kivezetve és egy villás, a hengert körülvevő hajtórúdban van ágyazva. (1 rajzlap melléklettel.) 'VÍJU auzvANVTAMABAO NYOUOAJA OUCA P1WW

Next

/
Thumbnails
Contents