55479. lajstromszámú szabadalom • Töltést jelző készülék hordókhoz

Megjelent 1912. évi március hé 9-én. MAGÚ. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55479. szám. XX/f. OSZTÁLY. Töltést jelző készülék hordóhoz. SZATHMÁRY MIHÁLY VINCELLÉR BÉKÉSEN. A bejelentés napja 1911 február hó 8-ika. Ismeretes dolog, hogy hordók töltésénél állandóan fölügyelni kell arra, hogy a töm­lőből kiömlő bor állását megállapíthassuk, mivel ellenesetben a hordó túlságosan meg­telik, sőt nagy mennyiségű folyadék is ki­ömölhetik. Ennek megfigyelése állandóan egy embert vesz igénybe. Jelen találmány tárgya oly hordójelző­készülék, amely a tömlő végére van sze­relve és amelyet a hordó nyílásába dugunk. Ezen jelzőkészülék a hordó megtelése al­kalmával harangütéssel figyelmezteti a keze­lőt a csap elzárására. A találmány lényegében egy óraművel kapcsolt kalapács, amely akkor jön műkö­désbe, ha annak kiakasztójára szerelt és dróton függő parafa a vízállással emelkedve, az akasztót fölemeli és az óraművet moz­gásba hozza. A mellékelt rajzon a találmány egyik példaképem alakja van föltüntetve részben metszve, részben nézetben. (a) a tömlő végén elhelyezett csap, amely­hez a (b) könyökcső van erősítve, mely azonban a hordó nyílásának nagysága sze­rint a (c) toldalékkal is ellátható. A (b) kö­nyök (e) összekötő hüvelyébe van csavarva az (f) burkolat, (p) a hangadó acéllemez, míg (n) a kala­pács, amelj et az (m) csukló körül a rugóval ellátott (o) kar mozgat. Az (i) tengely körül forgó (u) ütközővel ellátott kerék (j) kiug­rásokkal bír, amelyek forgás közben az (o) kart lenyomják. Ezen kiugrásokkal ellátott kereket a rugóval hajtott (g) fogaskerék hozza működésbe, míg a rúgót szükség esetén a (h) fölhúzó szerkezettel húzzuk föl. (k) a kiakasztó szerkezet, mely az (r) csap körül forgatható, míg az (1) hüvelyben le, föl vezettetik. Ezen (k) kiakasztó karra van a (d) drót akasztva, melynek végén a (t) úszó parafa van, fölötte pedig az (s) súly, mely a (t) parafa függélyes állását se­gíti elő. A találmány működése ezek szerint a következő : A (b, c) kifolyó csövecskéket a hordó nyílásába helyezzük. A (h) fölhúzó szerke­zettel a rúgót fölcsavarjuk és azután az (a) csapot kinyitjuk. A csapon át a folyadéka (b) könyökön keresztül a hordóba folyik. Midőn a hordó telik, eléri az úszó parafát és azt könnyűségénél fogva emeli, ami által magával emeli a (d) drótot is és így a (k) akasztó az (u) ütközők közül kiemel­kedik és szabad forgást enged a (g) rúgós kerék által hajtott (i) tengely körül forgó keréknek, amelyen kiképezett (j) emelők az

Next

/
Thumbnails
Contents