55383. lajstromszámú szabadalom • Újítások pénzeszsákok és vasúti kocsiajtók lakatjain

Megjelent 1912. évi február hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 5538B. szám. VHI/d. OSZTÁLY. Újítások pénzeszsákok és vasúti kocsiajtók lakatjain. PERFLER TIVADAR A SCHEMBER C. ÉS FIA CÉG IGAZGATÓJA BUDAPESTEN. A .bejelentés napja 1910 november hó 14-ike. A 24793. számú szabadalom szerint vé­dett pénzeszsáklakat hátránya az, hogy a lakat zárásakor a zárókampónak csak egyik vége hatol a lakat. belsejébe, míg másik vége egy külön tokban, illetve hüvelyben szabadon mozgatható úgy, hogy a záró­kampót rögzítő retesz a lakat nyitott hely­zetében is némi kézi ügyességgel előre­tolható anélkül, hogy az a kampóba ka­paszkodna.' Ha most a kampót a lakat nyí­lásába dugjuk, a postazsákot kezelő egyén azt elküldheti anélkül, hogy a lakat zárva volna. Jelen találmány szerint ezen hátrány meg van szüntetve oly módon, hogy a lakat zárásakor a zárókampónak mindkét vége hatol a zár belsejébe, mimellett a kampó egyik vége az előretolt reteszbe kapaszkodik, másik vége pedig a retesz előretolását megengedi, míg ha a zár nyitva van, a retesz előretolása és a kampónak a zár belsejébe való behatolása meg van gátolva. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképeni kivitele van föltün­tetve pénzeszsákok részére, de természetes, hogy ezen lakat némi módosítással vasúti kocsik stb. elzárására is használható anél­kül, hogy a találmány lényegétől eltér­nénk. Az 1. ábra előlnézet levett födőlappal a lakat nyitott helyzetében, a 2. ábra hozzá tartozó hosszmetszet és részben oldalnézet, a 3. ábra előlnézet levett födőlappal a lakat zárt helyzetében, a 4. ábra hozzá tartozó hosszmetszet ós részben oldalnézet. Az (1) zárfödél a (2, 3) támaszokba csa­varható és a rajzon nem látható csavarok révén van a (4) zárszekrényre erősítve. A zárszekrényben a kulcscsal (5) rekesztők révén nyitható és (7) hosszkivágásainál fogva a zárszekrényre erősített (3) táma­szokban vezetett (6) retesz van elrendezve, mely a (8) rúgó hatása folytán önműködően csak akkor záródik, midőn a retesz szabad mozgása nincsen gátolva. A (6) retesz fö­lött a (9) rugókkal előreszorított (2. ábra) és megfelelően kivágott (10) lemez és efölött a (11) lemez van a (3) támasztékon lazán elrendezve úgy, hogy ezen lemezek a (3) támasztékok mentén elmozdíthatók. A (11) lemezre erősített (12) rúgó szabad vége az (1) zárófödélhez támaszkodik. Az ellenőrző papírlap rögzítésére szolgáló csuk-

Next

/
Thumbnails
Contents