55344. lajstromszámú szabadalom • Eljárás emulziós termékeknek aszfaltból, kőszénkátrányszurokból, petróleumból, montáviaszból, japánviaszból és effélékből vagy ezen anyagok keverékéből való előállítására

Megjelent 1912 évi febrnár hó 31-én. MAGY. ^JW KIR. SZABADALMI jffigg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55844. szám. VIII/k. OSZTAI.Y. Eljárás emulziós termékeknek aszfaltból, kőszénkátrányszurokból, petrolszurokból, montánviaszból, japán viaszból és effélékből vagy ezen anyagok keverékéből való előállítására. DR WALLBAUM REINHOLD VEGYÉSZ CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1910 december hó S-ika. Aszfaltnak, kőszénkátrányszuroknak, pet­rolszuroknak és efféléknek vagy ezen anyagok keverékeinek egyszerű módon való emulzionálása eddig nem sikerült anélkül, hogy jelentékeny mennyiségű oldószert ne kellett volna használni. A jelen találmány tárgyát képező eljárás ezt lehetővé teszi és pedig egyszerű módon azáltal, hogy az aszfal­tot, kőszénkátrányszurkot, petrolszurkot vagy effélét elszappanosítható anyagokkal (gyantá­' val, naftasavval, zsírsavval stb.) összeolvaszt­juk és a magas hőfokú (100 C foknál melegebb) olvasztott keveréket maró káli, maró nátron •vagy amónia vizes oldatával kezeljük. Az újabb időben kereskedelmi forgalomban megjelent naftasavak alatt oly savakat ér­tünk, melyek az ásványolajfinomításnál melléktermék gyanánt visszamaradó lúg­kenőcsökből izoláltatnak. Az eljárás példaképen oly módon foga­natosítható, hogy az aszfalt, kőszén szurok, petrolszurok és efféléknek az elszappano­sítható anyagokkal (gyantával, naftsavval zsírsavval stb.) való összeolvasztása után, a forró olvasztott keveréket előnyösen fölös alkáliát vagy ammóniát tartalmazó gyanta­savas, zsírsavas, naftasavas vagy naften­savas alkália vagy amónia forró oldatába, vezetjük. Az elszappanosítási folyamat kö­vetkeztében a7 aszfalt vagy efféle finoman eloszlatott alakot ölt, mely alakban azt a kész szappanoldat könnyen magába fogadja. Ezen folyamatot a fejlődő vízgőz és az erős keverés nagy mértékben elősegíti. Ily módon vajszerű halmazállapotú masszát kapunk, melyet még vízzel hígíthatunk. Példa: 100 rész gyantát és 600 « aszfaltot összeolvasztunk és ezen olvadt keveréket 400 rész víz, 50 « naftasav és 50 « amónia forró oldatába vezetjük be. A keletkező emulzió, melynek halmaz­állapota vajszerű, még vízzel tetszőlegesen hígítható. Ugyanily módon lehet kemény és lágy petrolszurkot és kőszénkátrányszurkot vagy ezek keverékét feldolgozni. Az eljárást még oly módon is foganato­síthatjuk, hogy aszfalt, kőszénkátrányszurok,. petrolszurok és efféléknek vagy ezen anya-

Next

/
Thumbnails
Contents