55281. lajstromszámú szabadalom • Hőtartó főzőedény

Megjelent 1912. évi február hó 14-én. MAGY. i SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 55281. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Hőtartó főzőedény. BIENUTTA HANS KERESKEDŐ, ZIGANH CARL GÉPLAKATOS ÉS FISCHBACH GUSTAV OPTIKUS LYCKBEN. A bejelentés napja 1911 március hó 1-je. Jelen találmány tárgya oly főzőedény, mely két részből áll, úgy, mint az étel föl­vételére szolgáló belső részből s a hővédő kettős köpennyel bíró külső edényből. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának több kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán távlati képen, a 2. ábrán annak függőleges metszet-e, a 3. ábrán két ételtartállyal biró főző­edény kicsinyítve függőleges metszetben, a 4. ábrán a 3. ábrán föltüntetett kiviteli alaknak fölülnézete födő nélkül, míg az 5. és 6. ábrák különféle kiviteli alak fö­lülnézetét födő nélkül tüntetik föl. A külső edény az (f) fülekkel ellátott kettősfalú és alul-fölül nyitott (b) köpeny­ből áll, melynek alsó (e) peremén fekszik föl az étel fölvételére szolgáló (a) edény. A (c) födél hasonlóképen kettős falú és az (i) peremével az (a) edényt teljesen le­zárja Ügy a (b) köpeny, mint a (c) födő hőszigetelő anyaggal vannak megtöltve, melyet a (d), illetőleg (h) nyíláson keresz­tül megújíthatunk. Az (a) ételtartály állhat két vagy több részből is (al, a2 stb.), mely esetben a (c) födél is megfelelő számú szakaszokra tagozódik s ezeket egymástól a födél belső fölületén alkalmazott gerincek választják el (2. ábra). Ezen hőtartó főzőedények előnye egy­részt a tüzelőanyag megtakarításában nyil­vánul, amennyiben a tűzhelyen forróvá lett hőtartó anyag az ételt a tűzhelyről való levétel után is egy ideig forrásban tartja, másrészt a megfőzött ételt aránylag hosszú ideig félretebetjük, anélkül, hogy kihűlne, vagy a fölmelegítéshez külön fűtőanyagot kellene fölhasználni. SzABA UALMI IGÉNYEK. 1. Hőtartó főzőedény, jellemezve azáltal, hogy az étel fölvételére szolgáló edény egy hőtartó anyaggal bélelt kettős falú és alul-fölül nyitott köpennyel van kö­rülvéve, melyen a szintén kettős falú és hőtartó anyaggal bélelt födő van al­kalmazva. 2. Az 1. alatt igényelt hőtartó főzőedény egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy az étel fölvételére szolgáló edény több szakaszból áll, melyeket egy meg­felelő tagozású födél tart lefödve. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdái a Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents