55277. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szőrmeutánzatok, bársony, plüss és egyéb hasonlók előállítására

Megjelent 1912. évi február hó 14-én. MAGY. KIR SZABADALMI jBa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55277. szám. XIV/b. OSZTÁLY Eljárás szőrmeutánzatok, bársony, plüss és egyéb hasonló előállítására. MARCHE HENRIK GYÁROS FOURMIESBEN. A bejelentés napja 1911 március hó 16-ika. Elsőbbsége 1910 március hó 16-ika. A jelen találmány tárgya eljárás szőrme­utánzatok, bársony, plüss és egyéb hasonló előállítására. A találmány lényegében abban áll, hogy egyfelé irányított szálak vagy fonalak rétegeit egymásra gyömöszöljük, és valamely folyadékban megfagyasztjuk, mire a keletkezett jégtömböt a szálakhoz haránt­irányban lemezekre szedjük széjjel és a szálakat a lemezek egyik oldalán a jég le­olvasztása által szabaddá tesszük; a szála­kat most valamely tetszésszerinti alzatnak fölragasztása által egyesítjük és végül a megmaradó jeget egészen leolvasztjuk. Ezen eljárásnak az eddigi eljárásokkal szemben az az előnye, hogy a szálakat, illetve fonalakat nem szükséges párhuzamos sorokban lemezek között összefogni. A mun­kabérben elért tetemes megtakarítás mellett az eljárásnak ezenkívül még az az előnye is megvan, hogy a szőrmeutánzat természe­tes külsőt nyer, míg bársony és plüss egé­szen sűrű szálréteggel állíthatók elő. A szőrmeutánzatok stb. előállítása a talál­mány értelmében a következőképen történik : Mindenekelőtt tetszésszerinti színű és természetű szálakat vagy fonalakat egymás­sal párhuzamosan többé vagy kevésbé sűrű rétegekben és tetszésszerinti összeállításban rendezünk el. Ezen szál-, illetve fonalréte­geket valamely ismert éljárás, pl. kártolás, fésülés, simítás által párhuzamos helyzetbe hozzuk és azután egymásra rakjuk. A tetszésszerinti vastagságú és hosszú­ságú fonaltömeget erre valamely vízzel telt tartányba helyezzük és az egészet meg­fagyasztjuk úgy, hogy egy jégtömb kelet­kezik. Ezt a jégtömböt, mely a szálakat vagy fonalakat körülveszi, az előállítandó terméknek megfelelő méretű darabokra fű­részeljük szét, még pedig a szálakra merő­leges irányban, vagy a szálakhoz szög alatt. A jeget most az egyik oldalon kissé leol­vasztjuk úgy, hogy a szálaknak egy csekély darabja szabaddá válik. A szabaddá vált szálvégeket ragasztó­anyag, pl. gummi vagy kaucsukoldat segé­lyével valamely tetszésszerinti alzattal, pl. selyem-, vászon-, gyapotszövettel stb. szo­rosan összekötjük. A szálak többi részeit burkoló jeget erre egészen leolvasztjuk, a terméket megszárítjuk, mely ily módon alkalmas az összes kikészítő eljárásokon való átvezetésre. A szálakat vagy fonalakat nyújtható kis bőrdarabokkal is köthetjük össze, miáltal oly szövetet nyerünk, melynek nagyobb a fölűlete, mint az az első fölület, amelyen az anyag elhelyezve volt.

Next

/
Thumbnails
Contents