55226. lajstromszámú szabadalom • Tartály poralakú vagy tésztás anyagok befogadására

Megjelent ti>12. évi február hó 12-én. í; MAGY KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55226. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Tartály poralakú vagy tésztás anyagok befogadására. BEALS WALTON W. MAGÁNZÓ NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1911 március hó 6-ika. Elsőbbsége 1910 március hó 23-ika. A találmány poralakú vagy tésztás anya­gok, pl. só, síkpor, fogpor stb. befogadá­sára szolgáló tartályra vonatkozik. A találmány lényegileg abban áll, hogy a tartály egy célszerűen lyukakkal ellátott nem forgatható vendégfödéllel bír, mely a lyukgatott tartályfödőn belül van elrendezve s kettőjük közé egy rugalmas szerv van iktatva, mi mellett a vendégfödél kúpos szemölcsökkel bír, melyek a födél meg­felelő lyukaival vagy hasonlókkal állnak szemben, mi mellett a vendégfödél egy, a tartályfödélen túlnyúló fogantyúval mere­ven van kapcsolva, s e fogantyú a tartály­födél egy tarajára támaszkodhat úgy, hogy a fogantyú elfordításakor — asszerint, hogy az a taraj alacsonyabb vagy magasabb részeire fekszik — a vele mereven kap­csolt vendégfenék a födél nyílásait zárja vagy nyitja. A csatolt rajzon 1. ábra a tartály függélyes metszete, 2. ábra pedig részben metszett fölül­nézete, 3. ábra az 1. ábrabeli tartályt zártan mutatja, 4. ábra a tartály fölülnézete a födél el­távolítása után, 5. ábra egy másik példát metszetben, 6. ábra pedig fölülnézetben mutat, míg a 7. ábra e példa egy részlete. Az (1) tartály célszerűen domború (2) födéllel van ellátva. Ezen födélen belül van a (3) vendégfödél vagy szelep elrendezve, a födélen keresztülnyúló és külső végén (5) gombbal ellátott (4) csapon szabadon mozoghat. A (2) és. (3) részek közé egy rugalmas szerv van iktatva, mely e része­ket széttolni és ennek révén a zárást nyitni igyekszik. Ezen (6) szerv e példánál egy kerek kaucsukgyűrűből áll, lehetne azonban egy, a (4) csapot körülfogó rúgó is. A (2) födél (7) nyílásokkal bír, míg a (3) vendégfödél a (8) nyílásokkal van ellátva, melyek nem födik a (7) nyílásokat. A (3) vendégfödél (9) szemölcsökkel bír, melyek tömítően illeszkednek a (2) födél (7) nyílá­saiba akkor, ha a vendégfödél a 2 födél­hez szoríttatik, úgy, hogy ilyenkor a (7) nyílások teljesen záratnak. A (2) födél a (10) tarajokkal van ellátva, melyeken az (5) fogantyú (11) szárnyai a gomb elforgatása­kor vezettetnek. A tarajok legmagasabb pont­juktól a födő síkja felé lejtősek. A tartály belső oldalán (12) nyelvekkel bír, melyek a (3) ven­dégfödél 13 hornyaiba fogva, annakelfordulá­sát meggátolják, de eltolódását nem aka­dályozzák.

Next

/
Thumbnails
Contents