55187. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet kötélhajtásnál s kötél átbocsátására szolgáló hasíték elzárására

Megjelent 1913. évi február hó l O-én. MAGY. ggj^ KIR. SZABADALMI 'jttB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55187. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Szerkezet kötélhajtásnál a kötél átbocsátására szolgáló hasíték elzárására. WORUDA HANS MŰÉPÍTÉSZ WIENBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 11-ike. Elsőbbsége 1909 november hó 18-ika. A jelen találmány olyan berendezésre j vonatkozik, melynek célja, hogy a kötél átbocsátására szolgáló hasítékot, melyen át a kötél 'a gépházba befut, elzárja és azt víz, hideg, hó és eső benyomulása ellen lehetőleg megvédje. A mellékelt rajzon: az 1. ábra a berendezés teljes nézete, a 2. ábra annak a falban lévő kötélvezető­hasítékon keresztül vezetett metszete, a 3. ábra az eltolható vertikális futómacska nézete, a 4. ábra ennek fölülnézete, az 5. ábra a futómacska metszete, végül a 6. és 7. ábrák az alsó és a fölső vezeté­sinek metszetei. Amint az az 1. és 2. ábrákból látható, a berendezés egy (A) vaslemezből áll, mely körülbelül kétszer oly széles, mint a falban levő (B) hasíték és mely belül (C) szögvasak­kal van merevítve. E vaslemez középen függélyes hasítékkal bír a kötél átbocsátására és fönt, valamint lent, vízszintes irányban két-két (D) sárga­rézcsigán és (E) vezetősinen fut. A középső hasíték két oldalán, kívül, két i | (F) vas van elrendezve, melyek a négy sárgarézcsigával ellátott futómacska számára vezetősínek gyanánt szolgálnak, melyekre két, ferdén egymás mellett fekvő (G) sárga­rézkötélcsiga van ágyazva. Az (I) szállítókötél egyik ága a két (G) sárgarézkötélcsiga között megy át, úgy hogy a kötél függélyes irányban a futómacskával, ellenben vízszintes irányban az egész beren­dezéssel, akadálytalanul eltolódhat. SZABADALMI IGÉNY. Szerkezet kötélhajtásnál a kötél átbocsátá­sára szolgálóhasíték elzárására, jellemezve egy vízszintes irányban négy csiga segé­lyével futósineken eltolható, a kötél át­bocsátására szolgáló hasítékot eltakaró lemez által, mely közepén függélyes hasítékkal bír, mely utóbbi hosszában egy futómacska tolható el, mimellett a kötélnek a lemez függélyes hasítékán kereaztülmenő egyik ága a futómacskán elrendezett két csiga között megy át, úgy hogy a szerkezet úgy vízszintes, mint függélyes irányban tetszőlegesen követheti a kötél eltolódását. (1 rajzlap melléklettel.) patxas aé6zvén-* tmwa8ag nyomdája buoapmttm

Next

/
Thumbnails
Contents