55150. lajstromszámú szabadalom • Éjjel edény levehetően megerősített fogantyúval

Megjelent IMl'í. évi február hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55150. szám. XVHI/a. OSZTÁLY­Éjjeli edény levehetően megerősített fogantyúval. FULDEAR STANZ- & EMAILLIR-WERKE F. C. BELLINGER CÉG FULDÁBAN. A bejelentés napja 1910 október hó 24-ike. Az eddig ismert éjjeli edényeknél a fogantyú szilárdan van a tulajdonképeni •edényt képező részhez erősítve. Ezen edé­nyeknél az a hátrány mutatkozott, hogy az •edények a kiálló fogantyú miatt'egyrészt szál­lítás alkalmával aránylag nagy helyet foglal­nak el, másrészt pedig aránytalanul terjedel­mes csomagolást igényelnek. Ennek folytán a küldeménynek nemcsak bruttosúlya, hanem térbeli méretei is szükségtelenül igen nagyok lesznek. Nagyobb távolságra való szállítá­soknál, főként pedig tengerentúli országok­kal való forgalomnál tehát igen magas szállítási és vámköltségek merülnek föl, mivel némely országban a vámot a bevitt árú bruttosúlya után vetik ki. A jelen találmány mindama hátrányokat megszünteti, amelyeket szállítás alkalmával a kiálló fogantyú okoz, mivel a fogantyú le­vehetően van a tulajdonképeni edényt képező részhez erősítve. Ennek folytán az edényeket csoportonként egymásba lehet helyezni és a fogantyúkat lazán beléjük lehet tenni. Az edényeknek egymásba helyezése jóval több mint 50% helymegtakarítás mellett egyúttal a csoma­goló anyagnak és így a bruttosúlynak is lényeges csökkentését teszi lehetővé. Az edények egymásba helyezése folytán továbbá a szállítás alkalmával előforduló sokféle sérülés is elmarad, amelyek eddig a szilárd fogantyúval biró edényeknél nem voltak elkerülhetők. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmány szerinti éjjeli edény oldalnézetét, a 2. ábra pedig az egymásba helyezett edé­nyek függélyes metszetét mutatja. A tetszőleges anyagból készült edények ismert módon a tulajdonképeni edényt képező (a) vészből és a (b) fogantyúból állnak, amely utóbbi levehetően van az (a) edényhez erő­sítve. Ez pl. a rajz szerint úgy történhet, hogy a fogantyú az edényre erősített (c) kengyelekbe illesztetik. A levehetően való megerősítés természetesen más módon is foganatosítható; pl. a fogantyú az edény oldalsó vezetékeibe tolható, vagy az edényen kiképezett peckekre húzható. Az edény továbbá, amelynek mérete és alakja természetesen tetszőleges lehet, két fogantyúval is ellátható. SZABADALMI IGÉNY. Éjjeli edény, jellemezve azáltal, hogy fogan­tyúja levehetően van a tulajdonképpeni edényt képező részhez erősítve. (1 rajzlap melléklettel.) "uui rt .'vt-ny táp6a&áj nyomoaja muamvqm

Next

/
Thumbnails
Contents