55104. lajstromszámú szabadalom • Fényszóró

Megjelent 1913. évi január hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55104. szám. VII/h. OSZTÁLY. Fényszóró. • ÖSTERREICHISCHE SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 20-ika. Elsőbbsége 1910 augusztus hó 20-ika. Fényszóróknál gyakori az a követelmény, hogy szállításukhoz lehetőleg kis magas­ságuk legyen és pedig egyrészt azért, hogy szerkezetük súlypontja a fölbillenés elke­rülése céljából minél mélyebbre essék, másrészt pedig, hogy az a tér, amelyben a fényszóró elhelyezhető, lehetőleg kicsi le­gyen. Ezen követelménynek eddig többféle­képen tettek eleget, így pl. a fényszóró tokjának forgáscsapjait függélyes csavaz•­orsókra ágyazták, amelyeknek elforgatásá­val a fényszórót sülyeszteci lehetett, vagy pedig a fényszóró tokjának forgáscsapjait a sok vízszintes szimmetria-síkján kívül erősítették hozzá, miáltal a toknak 180°-kal való elforgatása a szerkezeti magasság csökkentését eredményezte. Eme berende­zésnek azonban az a hátránya, hogy állé­konysága csekély, mert szállításkor a tok alsó része, amelyben a nehéz lámpa van elhelyezve, fölül fekszik s a fényszórót bo­nyolult berendezés segélyével kellett sta­billá átalakítani. A toknak 180°-kal való elforgatása továbbá, főként nagyobb fény­szóróknál, nagyobb erő- és időáldozatot igényelt. A találmánybeli új berendezés célja ezen hiányok megszüntetésében és egyúttal abban áll, hogy a fényszóró, működésének meg­felelő helyzetéből a lehető leggyorsabban a szállítás követelte helyzetbe vagy fordítva legyen beállítható. A találmány szerint a forgáscsapok a normális középhelyzeten kí­vül, a vízszintes szimmetria-síkban eltoltan vannak a tokon elrendezve. A fényszóró­nak a használati helyzetből 90°-kal való elforgatása által a szállítási helyzet számára csekélyebb magasság adódik ki. Az eddigi 180°-kal való elforgatással szemben pedig nemcsak erő- és időmegtakarítást érünk el, hanem az egész berendezés stabilitása is nagyobb lesz. A rajzon két példaképpeni kivitel van a világításnak és szállításnak megfelelő hely­zetben (teljes ill. szakadozott vonalakbal vázlatosan föltüntetve. A (d) forgáscsapok a (szakadozott vonalakkal rajzolt) normális helyzet helyett a fény vetítésnek síkjában annyira el vannak előre vagy hátrafelé tolva, hogy a fényszóró mellső végétől való (a) (1. ábra) illetve hátsó végétől való (b) (2. ábra) távolságuk kisebb legyen a for­gáscsapok és a tok legmagasabb pontja közötti (c) távolságnál. Ennélfogva a toknak 90«-kal való elforgatásánál a fényszóró magassága a (c, a) ill. (c, b) távolságok kö-

Next

/
Thumbnails
Contents