55083. lajstromszámú szabadalom • Eljárás véset eltávolítása után megkisebbedett, vagy a véset eltávolítása céljából megkisebbítendő átmérőjű nyomtatóhengerek eredeti átmérőjének visszaállítására

Megjelent 1912. évi január hó 31-én. • MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI 55083. szára. IX/e. OSZTÁLY. Eljárás véset eltávolítása után megkisebbedett vagy a véset eltávolítása céljából megkisebbítendő átmérőjű nyomtatóhengerek eredeti átmérőjének visszaállítására. PRESCHLIN PAUL ERNST GYÁRIGAZGATÓ SIEG/M SCHLADERNBEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 8-ika. Elsőbbsége 1910 junius hó 8-ika. Eddig a szövetek vagy papir nyomta­tására használt nyomtatóhengereket a nyom­tatómintavéset vagy maratás eltávolítása után — mi a nyomtatóhenger átmérőjét a véset mélységének kétszeresével csökken­tette — megfelelően kisebb minta nyomta­tására rendezték be, mert a csökkentett át­mérőjű nyomtatóhengereken ugyanoly nagy, egybevágó mintaszakaszokat vagy képeket .többé nem lehetett fölvenni. Ez a hátrány már akkor is igen érezhető, mikor szövetnyomtatásról van szó, mert ebben az esetben is új hengerrel kell azt a hengert pótolnunk, melynek átmérője csak néhány milliméterrel megkisebbedett úgy, hogy igen sok nagy hengert kell állandóan raktáron tartani. A hengerek átmérőjének a véset vagy maratás eltávolításánál történő csökkenése azonban különösen hátrányos a hírlapok rotációs illusztrációsajtóinál, minthogy itt a meghatározott formátumot, illetve a kép nagyságának megfelelő hengerátmérőt pon­tosan be kell tartani. Ha a hengereket a vésetük eltávolítása után oly célból, hogy kisebb hengerkészlet is elégséges legyen, eredeti átmérőjükre vissza akartuk hozni, erre a célra az az egyetlen igen költséges eljárás állott ren­delkezésükre, hogy a hengeren elektrolytos úton fémet csaptunk le. Találmányom szerint ezt a hátrányt akként kerüljük el, hogy az újból fölhasználandó hengert, — melynek rendszerint vörösrézből készült palástja és vasból vagy acélból álló magja van, — a vésetnek vagy mara­tásnak eltávolítása után tovahaladó külső nyomás hatásának vetjük alá, mely a palás­tot a magján meglazítja és egyidejűleg a palást átmérőjét is megnagyobbítja, azután pedig a palástot a magról lehúzzuk és újabb, megfelelően nagyobb átmérőjű, vagy ugyan­arra a magra húzzuk föl, de ez utóbbi esetben ennek a magnak az átmérőjét meg­felelő eszközök alkalmazásával megfelelően megnagyobbítjuk. Azután a palástot a maggal együtt oly alakozó gyűrűn húzzuk át, mely a hengert pont&san a kívánt átmérőre hozza, egyúttal pedig a mag és palást között szo­ros kapcsolatot is létesít. A palástot a magján meglazító nyomást előnyösen hengerek vagy görgők segélyé­vel fejtjük ki. A csatolt rajzon ennek az eljárásnak fo­ganatosítására szolgáló berendezés látható. Az 1. ábrán metszetben ábrázolt berende-

Next

/
Thumbnails
Contents