55079. lajstromszámú szabadalom • Parkett- és padlósúroló por

Megjelent 1912. évi január hó 31-én. • MAGY. KIR. SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS . 55079. szám. iv/tyi. OSZTÁLY. Parkett- és padlósuroló por. LEVITE MÓZES VEGYÉSZETI ZSIRADÉK-KÉSZÍTÓ SZATMÁRON. A bejelentés napja 1911 január hó 26-ika. A találmány tárgya parkett- és padlósúroló por, amely a hasonló célra szolgáló készít­mények fölött azzal az előnnyel bír, hogy fölhasználásához nincs szükség meleg vízre, amennyiben hideg vízben is könnyen oldó­dik. Továbbá sem a súrolandó tárgyra, sem pedig a súrolóeszközökre nem gyakorol káros hatást és amellett kellemetlen szagot nem terjeszt. A találmány szerinti súrolóanyag lénye­gileg poralakú ammoniákszódából áll, amely­hez finomított ásványolaj, továbbá némi anilinfesték és ananászéter van adva. A por előállítása úgy történik, hogy az alkatrészek üsszeöntetnek és kellő ideig tartó erős kavarással és gyúrással bensően össze­kevertetnek. A keverék összetétele célszerűen követ­kező: 1000 súlyrészben foglaltatik. 9-40 súlyrész poralakú ammoniákszóda, 50 « finomított ásványolaj, 7 5 súlyrész anilinfesték, 2-5 « ananászéter. Ez alkatrészeket, kb. 60 percig tartó gyúrással bensően összekeverjük és hasz­nálat alkalmával minden liter hideg vízre kb. 5 gr. keveréket veszünk. Magától értetődik, hogy ezen arányszámok csak példa gyanánt szolgálnak és a körül­mények szerint változhatnak anélkül, hogy ezáltal a találmány lényege érintetnék. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Parkett- és padlósúroló por, amely ammo­niákszóda, továbbá finomított ásvány­olaj, anilinfesték és ananászéter keveré­kéből áll. 2. Az 1. igény szerinti súroló por, amely 9'40 súlyrész poralakú ammoniákszódából, 50 súlyrész finomított ásványolajból, 7-5 súlyrész anilinfestékből és 2-5 súly­rész ananászéterből áll. RÉSZVÉNY TÁRSASÉ NVOMDÁJ* INWANSTCFT

Next

/
Thumbnails
Contents