55078. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági fogas

tolókának a záróhe yzetébe történt le­félé húzásakor az eJlenfogasok megfe­lelő fogasaikra simulnak! s az azokon el­helyezett ruhadarabokat fogva tartják, jellemezve továbbá azáltal, hogy a to­lókán egy kontaktus záró sin és egy üt­köző rúd van elrendezve oly célból^ hogy a tolókának kiakasztása után a kontaktus egy elektromos jelzést s az ütköző rúd egy mechanikai csöngetyű­jelzést váltson ki, mimellett a ruhafo­gas célszierűen rugalmas anyagból van készítve s lalatta egy villamos csönge­tyű van elrendezve, oly célból, hogy a ruhafogas megterhelésekor a villamos csöngetyű áramkörét zárja. (1 rajzlap melléklettel.) Pallaa részYénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents