55053. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az alkálifémek amidjainak cynanamidjainak vagy cyanidjainak elektlytikus előállítására

Megjelent 191 a. évi január Ixó 31-én. MAGY. gg*. KIR SZABADALMI jH| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55053. szám. vil/i. OSZTÁLY. Eljárás az alkálifémek amidjainak, cyanamidjainak vagy cyanidjainak elektroly­tikus előállítására. ASHCROFT EDGÁR ARTHUR MÉRNÖK LONDONBAN ÉS SOGNBAN. A bejelentés napja 1911 január hó 26-ika. A jelen találmány tárgya eljárás az alkáli- i fémek (a nátrium és a kálium) amid­jainak, cyanamidjainak és cyanidjainak az alkálifémek nyers anyagaiból, mint pld. ehlóridjaiból vagy hydratjaiból és — aszerint, amint amidokról, cyanamidokról vagy cya­nidokról van szó — ammóniákból, ill. am­móniákból és szénből vagy széntartalmú gáz­ból való közvetlen elektrolytikus előállítá­sára. Ha valamely nitrogéntartalmú anyagot, pld. ammoniákot a nátriumamid olvadási pontjánál (120° C.-nál) nagyobb és annak szétbomláai hőmérsékleténél (kbl. 440° C.-nál) kisebb hőmérsékletnél fémes nátriumra rea­gáltatunk, akkor tudvalevőleg az NH3 +Na=NaNH2 +H egyenlet szerint, megolvadt nátriumamid képződik, mely szénnel vagy széntartalmú gázzal, pld. acetylénnel vagy kőszéngázzal való érintkezésekor, azzal a 2(Na NHa H-C=Na2 N2 C+H4 egyenlet szerint binatriumcyanamiddá egye­sül. Hasonlóképpen ismeretessé vált már a nátriumamid és a nátriumcyanid között | nyomban 400° C. után bekövetkező reakció, melynél az NaNH2 +NaCN=Na2 N2 C+H2 egyenlet szerint binátriumcyanamid létesül, valamint a cyanamid és a szén között kbl. 800° C.-nál bekövetkező reakció, melynél cyanid képződik. Ezen reakció egyenlete a következő: Na2 N2 C+C=2(NaCN) Tudjuk, hogy mindezen reakciókat majd­nem quantitative lehet keresztülvinni és hogy ezen vagy ezekhez hasonló reakciók a káliumnál és néhány egyéb fémnél is be­következnek. A nátriumamid előállítására továbbá javaslatba hozták ugyan már a fémes nátriumnak ólom nátriummal vagy más ily ötvözetekkel való helyettesítését, neve­zetesen ammóniáknak a megömlesztett öt­vözetbe való bebocsátását és emellett ezen ötvözetnek szakadatlan elektrolytikus elő­állítását, csakhogy ezen eljárás, nagy gya­korlati hátrányai folytán, nem tudott a gya­korlatban elterjedni. A kísérletek már most azt mutatták, hogy a jelen találmány tárgyát képező eljárás segélyével célszerűen és egyszerű módon lehet úgy amidokat, mint cyanamidokat és | cyanidokat előállítani. Ezen eljárás keresztülvitelénél (melynek példája gyanánt az alábbiakban a nátrium'

Next

/
Thumbnails
Contents