53984. lajstromszámú szabadalom • Kenőszivattyú

Megjelent 1911. évi november lió 10-én. MAGY. ggs Kí& SZABADALMI lHg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53984. szám.. V/e/l. OSZTÁLY. Kenőszivattyá. WEEREN HENRIK GYÁRTULAJDONOS NIEDERSEDLITZBEN. A bejelentés napja 1910 október hó 17-ike. Jelen találmány tárgya kenőszivattyú forgó géprészek, például tengelyek, csa­pok és hasonlók számára. A találmány azon szivattyúk javítását célozza, melyek a forgó és kenendő géprész által hajtat­nak. A találmány lényege abban áll, hogy a kenőanyag átbocsát.ónyílásai a kenendő géprész által mozgatott szállítódugattyú­ban vannak elrendezve és közvetlenül a kenési helyen torkollnak úgy, hogy a kenő­anyag a szállítódugattyú által minden köz­benső vezeték nélkül, közvetlenül vitetik a kenési helyre. Ezáltal minden nyomó­éi szívpvezeték fölöslegessé válik és a szerkeezt rendkívül egyszer üsbíttetik úgy, hogy ezen egyszerű szivattyúval már meg­lévő csapágyak is fölszerelhetők. A csatolt rajzon a találmány egy csap­ágyhoz alkalmazva van föltüntetve, és pe­dig az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán keresztmetszetben, részben ol­dalnézetben. (1) jelöli a kenendő tengelyt, mely a (3) csapágy (2) csapágycsészéiben fut és a (4) rögzítőtárcsával van ellátva, mely megakadályozza, hogy a tengely által eset­leg magával vitt olaj a csapágyból kilép­jen. (5) jelöli a csapágy azon üregét, amelyben a kenőfolyadék van elhelyezve; az utóbbit kívülről a (6) födéllel elzárható (7) csatornán át töltjük be. A találmány a következőkben áll: Az alsó (8) csapágycsésze (8) üreggel bír-, melybe a (10) dugattyú torkollik; az utóbbi az (1) tengelyről hajtatik, ameny­nyiben az (1) tengely például egyszerű (11) lelapítással, excentrikus horonnyal vagy hasonlóval van ellátva. A dugattyú a fölső (12) átbocsátónyílásokkal és a (13) szelep által elzárható alsíó (14) átbocsátó­nyílással bír. A (10) dugattyú a (15) hen­gerben dolgozik, mely a (16) nyíláson át az (5) üreggel van összekötve; a (16) nyí­lást a (17) visszacsapószelep zárja el. A dugattyút a (18) rúgó állandóan fölfelé nyomja. A működési mód a következő: A dugattyú, az (1) tengely minden for­dulatánál, az excentrikus (11) horony és a (18) rúgó hatása alatt egyszer ide- és oda mozog. A fölfelé való mozgásnál a dugattyú a most nyitott (16) furaton át kenőfolyadékot szív az (5) üregből a hen­gerbe. A lefelé való mozgásnál a kenő fo­lyadék a (12) nyílásokon át a kenési helyre szoríttatik. Látható tehát, hogy külön nyonió- és szívóvezetékre nincs szükség.

Next

/
Thumbnails
Contents