53974. lajstromszámú szabadalom • Trágyakeverőgép

Megjelent 1911. évi november lió 10-én. MAGY. ggjv Kffi. SZABADALMI jfiSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5H974. szám. X/a. OSZTÁLY. Trágyakeverőgép. PICKETT ARTH1M BLIJFORD MAGÁNZÓ UNION CITYBEN, DOKKEN­WADEL FREDERICK GOTTLIEB IPAROS ÉS JENKINS MICHAEL ERNEST MAGÁNZÓ BALTIMOREBEN. A bejelentés napja 1910 november hó 3-ika. Találmányunk tárgya trágyakeverőgép, melynek egy példaképem kiviteli alakja a mellékelt rajzok 1. ábráján vázlatos hosszmetszetben, 2. ábráján pedig elölnézetben, van föl­tüntetve. A gép célszerűen valamely járműre sze­relendő. Az (1) vázra szerelt (3) fenekű (2) szek­rény alján, az annak (5) nyílásain átve­zetett (4) heveder mozog, amely (6) lán­cokból és ezekot összekötő (7) harántru­dakból áll és a (8) tengelyre szerelt hátsó (9), valamint a (10) és (11) tengelyekre szerelt (12) és (13) lánckerekeken van át­vezetve. A' szekrény mellső vége felé a fenék egész szélességében a (14) nyílás van el­rendezve, melyhez a fenék alatt két (15) félhenger csatlakozik, melyek befelé nyúló (16) küllőkkel vannak ellátva és melyek­ben (17) tengelyek körül forgatható (18) keverő lapátok vannak elrendezve. A fél­hengerek közötti nyílás alatt a (20) teknő és ebben a forgatható (21) szállítócsiga van elrendezve, melynek egyik fele bal­menetű, másik fele jobbmenetű (2. ábra) 1 I úgy, hogy a teknőbe hulló anyag ennek közepe felé tereltetik, honnan az a (22) nyíláson át az alatta elrendezett hosszanti (23) teknő alsó végébe hullik. Ezen teknő fölfelé lejt és a (24) szállító csigával vau ellátva, fölső végén pedig a (25) kiürítő nyílás van elrendezve. A váz mellső végén a (26) tartány van elrendezve, melyből a (28) csappal ellá­tott (27) cső vezet a (29) szivattyúhoz és innen a (30) harántcsőhöz, mely a (20) teknő egyik éle mentén van elrendezve és szóró nyílásokkal van ellátva, melye­ken át a tartánybíól levezetett folyadék a teknőbe fecskendeztetik. A szivattyú és a szórócső közé egy második (31) csap is lehet beiktatva. Az egyik (17) lapáttengely egyik vége egy szíjdobbal van ellátva, mely a rajzon föltüntetve nincs, és mely tetszőleges hajtóerőforrással lehet kapcsolva. A két (17) tengely a (35) lánc- vagy szíjkapcso­lat révén együtt forog. A mellső (17) tengelyt egy (37) haránttengellyel a (36) lánc köti össze és a (37) tengellyel össze­kötött (34) forgattyú a (29) szivattyút hajtja. Ugyanezen tengely hajtja a (24)

Next

/
Thumbnails
Contents