53876. lajstromszámú szabadalom • Készülék rajztábláknak, rajztömböknek vagy efféléknek asztalon való megtámasztására

Megjelent 1911. évi november hó 4-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |Sg[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53876. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Készülék rajztábláknak, rajztömböknek vagy efféléknek asztalon való megtámasztására. HERZ DÁVID ÁLL. POLG. ISK. RAJZTANÁR PÁPÁN. A. bejelentés napja 1911 január hó 30 ika. A találmány tárgya iskolai vagy más munkaasztalokon alkalmazható igen egy­szerű és szilárd készülék, melynek célja, hogy az asztalon tetszőleges rajztáblát vagy rajztömböt a szabadkézi, mértani, vagy szak­rajzoláshoz szükséges ferde helyzetben meg­támaszthassuk. A találmány tárgyát képező készülék a mellékelt rajzon az 1. ábrán elülnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben, a 3. és 4. ábrán oldalnézetben, két külön­böző helyzetben és az 5. ábrán távlati képben van ábrázolva. A találmány tárgyát képező készülék az asztal két oldalán megerősített S-alakú (a, al) oldalvasakból, illetve emelőkből, vala­mint az ezeket összekötő (c, d) vasrudak­ból álí. Az (a, al) oldalvasak az asztalhoz az (o, ol) csapok körül forgathatóan van­nak erősítve. Ha a készüléket a 3. ábrán látható álló helyzetbe hozzuk, a hozzátá­masztott tábla a szabadkézi rajzoláshoz al­kalmas helyzetet foglalja el. A tábla alsó éle ebben a helyzetben az asztal (v) vája­tában nyugszik. Ha a készüléket a 4. áb­rán látható helyzetbe lefektetjük, a készü­lék a táblának a kötött rajzhoz szükséges csekély ferdeségű helyzetet adja. Ebben a helyzetben a (c) rúd a (v) vájatban fek­szik úgy, hogy azt teljesen kitölti. Mint­hogy ebben a helyzetben a (d) rúd is csak kevéssel emelkedik az asztal lapja fölé, az asztalt bármely más célra is lehet hasz­nálni. A készülék lefektetett helyzetben bármily alkalmas módon, pl. az (m) fu­ratba dugott (n) pecek segélyével rögzít­hető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Készülék rajztábláknak, rajztömböknek vagy eféléknek asztalon való megtá­masztására, jellemezve az asztal két ol­dalához elforgathatóan erősített, végei­ken egymással összekötött emelők ál­tal, melyek álló helyzetben a rajztáb­lát a szabadkézi] rajzoláshoz, lefektetett helyzetben pedig a kötött rajzoláshoz alkalmas szögben támasztják. 2. Az 1. igényben védett készülék fogana­tosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az asztal a (v) vájattal van ellátva, mely az (a, al) emelők álló helyze-

Next

/
Thumbnails
Contents