53826. lajstromszámú szabadalom • Iszapfogó vízvezetéki kagylók számára

Megjelent 1911. évi október hó 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ffig f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53826. szám. XXl/a. OSZTÁLY. Iszapfogó vízvezetéki kagylók számára. KANDIKO ISTVÁN GÉPKEZELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 január hó 28-ika. Jelen találmány a vízvezetéki kagylókba könnyen behelyezhető és kivehető iszap- j fogóra vonatkozik, mely meggátolja, hogy ; a kagyló lefolyatónyílása elduguljon. j A rajzon a találmány tárgya perspektiv j nézetben van föltüntetve. A találmány értelmében szerkesztett ! iszapfogó sodronyszitából vagy más áttört i lemezből készült oly alul zárt tölcsérből j áll, melynek egyik lapja sík, míg a többi j része a vízvezetéki kagyló alakjának meg­felelően kúpalakúan van kiképezve. Az i iszapfogó merevítésére és kényelmes keze­lésére a tölcsér egy (a) laposvasra van | szerelve, melyre egy félkörben meghajlí- ' tott erős sodrony van erősítve, mely sod­ronyra a tölcsért képező szövet széle rá van hajlítva úgy, hogy a (b) merevítőpe­rem képződik. SZABADALMI IGÉNY. Iszapfogó vízvezetéki kagylók számára, jellemezve egy (a) laposvasra erősített félköralakú erős sodrony és ezekre erő­sített szitaszövetből vagy hasonlóból ké­szült, alu) zárt tölcsér által, melynek egyik határolófölülete sík, mimellett a szitaszövet széle a félköralakú sodrony köré van csavarva, azon célból, hogy a tölcsér merevítő peremét képezze. () rajzlap melléklettel.) Pallas részvény tár-asá? nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents