53821. lajstromszámú szabadalom • Följegyzőberendezés ellenőrző pénztárakhoz, melyeknél az összetartó jelző-, nyomtató- és számolókerekek beállítására közös hajtókerék szolgál

4 ' - " - " SZABADALMI LEÍRÁS 58821. szám. VII/c. OSZTÁLY Följegyző berendezés ellenőrző pénztárakhoz, melyeknél az összetartozó jelző-, nyomtató- és számolókerekek beállítására közös hajtókerék szolgál. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRAN£AISE DES CAISSES PAYEUSES ET DE CONTROLE SYSTEME JANIK CÉG PARISBAN. ; A bejelentés napja 1910 november hó 2-ika. Elsőbbsége 1909 november hó 19-ike. Találmányunk tárgya oly ellenőrző pénz­tárak följegyző berendezéseire vonatko­zik, melyeknél a jelző, nyomtató és szám­láló kerekeket közös hajtókerék állítja a megfelelő helyzetbe és lényegében abban áll, hogy az összes hajtókerekek a beállítás irányában lazán vannak tengelyükre fölhúzva, mely akkor, mikor a számolókerekek a hajtó­kerekekből oly célból, hogy a nyomtató és jelzőkerekek a kezdeti helyzetükbe álljanak vissza, önműködően kapcsolódik egy másik tengellyel, mely a következő munkafolya­mat kezdetén a nyomtató- és jelzőkereke­ket ellenkező irányban forgatja. Hogy a nyomtató- és jelzőkerekek a zérus­helyzetükbe térjenek vissza, a hajtókerekek hajtótengelye a visszafelé való forgás irányá­ban ható mozgatókkal van ellátva, egyúttal pedig a hajtókerekek beállításánál a beállító­berendezésről a följegyző berendezés beállí­tása irányában ugyancsak forgásnak indul. A hajtókeréktengely hosszanti eltolódása következtében kapcsolódik ki a beállítóbe­rendezésből és kapcsolódik be a visszafelé forgató tengelybe, a hajtókerekek tengelyé­nek hosszanti eltolódását a hajtóműnek min­den működtetésénél egy teljes fordulatot végző főhajtókerekének tengelyére ékelt bütykös korong idézi elő. A csatolt rajzon a találmány tárgyának ily foganatosítási alakja látható, nevezete­sen az 1. és 2. ábra a berendezés semati­kus elől- és fölülnézete annak egyik, a 3 és 4. ábra annak másik helyzetében és az 5. ábra egy részlet sematikus nézete. Mindegyik (A) jelzőkerék a megfelelő (T) nyomtató és (z) számlálókerékkel ugyanen­nek a (2) fogaskeréknek útján van kapcsolva, a (2) fogaskerekek pedig beállítás céljából egy-egy (3) fogasívbe fogódzanak, mely az (5) beállítótengelyre szerelt (4) emelővel van kapcsolva. Az (5) tengelyt a pénztár (8) fő­tengelye ismert módon forgatja előre a (6, 7) fogaskerékáttevés közvetítésével és a (8) tengelyt a (9) főkerék — mely a forgattyú egyszeri működtetésénél egy teljes fordu­latot végez — a (34, 35, 36, 39) fogaske­rékáttevés útján egy-egy munkafolyamat­nál előre és hátrafelé forgatja. A (9) fő­hajtókerék forgatására pld. a (10) forgattyú szolgál, mely a (11) forgattyútengelyre van fölékelve. A befizetendő összeg beállí­tását ismert módon a (C) billentyűk lenyo­másával végezzük. Eme billentyűk alsó vé-1

Next

/
Thumbnails
Contents