53800. lajstromszámú szabadalom • Ásóvá és kapává átalakítható lapát

SZABADALMI LEÍRÁS 58800. szám. X/a. OSZTÁLY­Ásóvá és kapává alakítható lapát. HORVÁTH FERENCZ GÉPÉSZ ÉS KOVÁCS VENDEL CIPÉSZ D0MB0VÁR0N. A bejelentés napja 1910 junius hó 17-ike. Jelen tálálmány tárgya* oly lapát, mely­nek szöge a lapátnyélhez képest beállít­ható, miáltal a lapát könnyen alakítható át ásóvá, vagy kapává. Ily módon egyetlen szerszámmal többféle munka végezhető, mely körülmény a szerszám értékét meg­növeli. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképpeni kiviteli alakja: 1. ábra a készüléket elölnézetben, 2. ábra függélyes hosszmetszetben, 3. ábra oldalnézetben tünteti föl. A találmány lényegében áll az (a) ismert alakú lapátból, melyhez (c) fogazott kerék van szilárdan és el nem mozgathatóan meg­erősítve. A (c) fogaskerék a lapátnak (a') kivágásaiban van elrendezve és a kerék fix (b) tengelyét a kerék két oldalán (e, e) villa fogja körül, mely a (d) nyélnek végét alkotja. A kerék (b) tengelye az (e, e) villáknak megfelelően hengeres, míg a többi része az elforgás megakadályozására célszerűen négy­szögletes. A (d) szárhoz (g) csap körül elforgatha­tóan (f, fj karok vannak megerősítve, me­lyeknek (f) végei a (c) fogazott kerékkel kapcsolódnak. Az (f, f) karok együttes moz­gatására szolgál az (i) kézifogantyú, mely a karokhoz (h) csapokkal lehet megerő­sítve. A készülék működése az eddigiek alap­ján világos és magyarázatra alig szorul. Az (f) karok a rajzon föltüntetett hely­zetükben a (c) fogaskereket és vele együtt az (a) lapátot a (d) nyélhez képest rögzítik. Ha azonban az (f) karokat (i) fogantyú se­gélyével (g) forgástengely körül az 1. áb­rán jelzett nyíl irányában kilengetjük, úgy az (a) lapát a (b) tengellyel együtt az (e, e) villában elforgatható és bármely helyzeté­ben az (f, f) karok visszaforgatása által rögzíthető. Az (f) karokat a másik irányban kilengés ellen célszerűen megfelelően kiképezett üt­közők akadályozzák meg. Jelen találmány az ismertetett kiviteltől számos eltéréssel is készíthető anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNY. Ásóvá és kapává átalakítható lapát, jelle­mezve a lapátnak (a') kivágásában szi­lárdan elrendezett fogazott (c) keréknek^ ennek tengelye körül lazán elforgatha-

Next

/
Thumbnails
Contents