53732. lajstromszámú szabadalom • Készülék két sínnek tompaillesztés mellett való hegesztés céljára történő kiegyenesítésére és egymáshoz szorítására

csavarszorítok (4., 5. és 9. ábra) segélyével a sin hornyába szoríttatik, olymódon, hogy «z az ék vonalzónak és kengyelnek a sinen való csúszását megakadályozza és közre­működik abban, hogy a készülék meghú­zásánál a sin menesztessék. A (k) ékek az (m) kengyeleknek az (n) csavarszorítók (4., 6. és 10. ábra) egyoldali támadása folytán okozott billenését megakadályozzák. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Készülék síneknek kiegyenesítésére és egymáshoz szorítására a tompaillesztés mellett való hegesztés céljára, és pedig egy tengelyirányban kényszermozgásuan beállítható, mindkét sin fejet átfogó ke­ret segélyével, jellemezve azáltal, hogy a kereten mindkét sinvég részére beil­lesztett, a futófölületet lefödő fejvonal­zók vannak elrendezve, melyek a sine­ken több helyen elrendezett csavarszorí­tók segélyével a két futófölületet egy vonalba kiegyenesítik. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kivi­teli alakja, hornyolt sinek számára, jelle­mezve azáltal, hogy a kiegyenesítő vo­nalzók a sinek hornyaiba kapaszkodnak, mimellett egy a vonalzókon átvezetett, a horönyba kapaszkodó ék menesztő gyanánt szolgál. (2 rajzlap melléklettel.) »AUJI6 RIBZVÉNY FMMSAG NYOMDÁJA «JO> WÍI»

Next

/
Thumbnails
Contents