53597. lajstromszámú szabadalom • Öblítőszerkezet, különösen árnyékszékek számára

Megjelent 1911. évi október lió 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI WBSt HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5B597. szám. xxi/b. OSZTÁLY. Öblítőszerkezet különösen árnyékszékek számára. SFANGENBERG EDUÁRD SZERELŐ ÉS DÜLLER ALEXANDER KERESKEDŐ GRAZBAN. A bejelentés napja 1911 január hó 7-ike. Jelen találmány tárgya öblítőszerkezet, különösen árnyékszókek számára, mely az ismert szerkezetektől előnyösen abban külön­bözik, hogy sem lefolyató szelepe, sem pedig szívó szerkezete nincs, úgy, hogy az időnként pótlandó tömítésekre nincs szük­ség és a víznek az öblítő csőbe való be­áramlásával szemben működő vákuumot nem kell legyőzni. Az öblítőszerkezetet ezért nem kell magasan elrendezni, ami által csővezetékekben megtakarítást érhetünk el. Az öblítőszerkezetnek érzékeny részei nincsenek, minek folytán tartós ós olcaón előállítható; javításokra csak ritkán van szükség. Az öblítőszerkezet ezen előnyeit azáltal érjük el, hogy a víztartályt úszó gyanánt kiképezett kiszorító dugattyúval látjuk el, melynek működtetése által a víznek a tar­tályból való kibocsátását, egyidejűleg azon­kan a vízhozzávezetőcsap nyitását és zárá­sát is eszközöljük. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két kiviteli alakja van föltüntetve, és pedig az 1. és 2. ábrán az első kivitel szerint ké­szült két egymásra merőleges függőleges hosszmetszete, a 3. ábrán az 1. ábra A—B vonala sze­rint vett metsaet és a 4. ábrán a második kiviteli alak hossz­metszete. Az öblítőszerkezet (a) víztartályában az úszó gyanánt kiképezett (b) kiszorító du­gattyú van elrendezve, melynek fölső részén az U-alakú (c) kengyel van megerősítve. Ezen kengyelhez csatlakozik a fogantyúval ellátott (d) vonórúd, melylyel a dugattyú működtethető és mely az (a) víztartályon keresztül nyúlik. Az (f) hozzáfolyató veze­téket elzáró (g) csap forgó részéhez a (h) emelő van erősítve, melynek (i) hosszhasité­kába a (d) vonórúdhoz erősített (j) csap nyúlik; a dugattyú lefelé való mozgásánál tehát a (h) emelő elforgatása folytán a hoz­záfolyató csap nyit, fölfelé való mozgásánál pedig zár. Az öblítőszerkezet működtetésére a (b) dugattyút a (d) rúd útján lefelé húzzuk és egyúttal a (h) emelő elforgatása által a hozzáfolyató csapot nyitjuk. A dugattyú az (a) tartályban levő vizet a (k) lefolyató csövön át kiszorítja, ami által az öblítés megtörténik. A hozzáfolyató vezetéken át befolyó víz az (a) tartályban összegyűl ós az úszót lassanként fölemeli; a legfölső

Next

/
Thumbnails
Contents